YETERLİ SEVİYE NEDİR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Herhalde en mühim konulardan biri şu noktadaki kafa karışıklığı; makbul imanda yeterli seviye nedir? Pek çoğu; kelimei şehadeti getirdin, imanın altı şartını saydın tamam diye bakıyor. Kuran’ı anlama işi ekstra bir şey görülüyor. O yüzden de mükemmel anlama derdi yok, en resmi meal olur gibi bir hava var. Ya da herkes kendi hocasını sayar vs.

Halbuki bir aydınlanma çağı yaşanmış, kainat keşfedilmiş, Kuran herşeyi içeren kitap mı şüpheleri oluşmuş. Bu durumda bari bu bağlamdaki ayetlerin tefsirlerinde en doğru anlamın aranması, öncelenmesi gerekmiyor mu? İkincisi; tarih yaşanmış ve bu noktaya gelindi. Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği gibi büyük bir alanda çok geri kalındığı görülüyor. Bugüne gelişte ve bugünden çıkışta bu noktadaki geri kalışın bir sebep olarak görülmesi ve buna odaklanılması gerekmiyor mu? Bütün bunların imanla bir alakası yok mu? Sonuçta yol gösterici, en üst anlam noktası olarak inanılacak Kuran’a, sadece Hz Muhammed (sav)’e indiğine değil.

İşin en zorlu tarafı ise şu ki; bu sorunlar bizim tarafımızdan görülecek, kabul edilecek ve çözümüne bakılacak. İnsanlarda ise en bariz konularda bile “sen öyle dedin, benim görüşüm şu” mantıkları kolaylıkla havalarda uçuşuyor, bu en hassas konuda nasıl en doğru masası kurulacak? Denilebilir ki; burada ferde hitap önem arzediyor. Sonuçta internet imkanları var ve insanlar da ferd olarak bulunuyor sanal alemde. İşte bu ferdlerden en azından kimisi bu işlere ciddiyetle eğilir ve onlar en doğruyu öne çıkarır demek durumundayız. Tabii, bozucu, fitne fesatçı da gırla; ama bilinmeli ki bu ferdler de tarihi bir misyon taşımış olacak. Ya da bu misyonu hazırlamış olacak vs. Tam zamanını ve sürecini ise bilemeyiz bu işin. Çünkü salt kağıt üstünde bir süreç değil, ilk defa olacak bir şey. Lakin bu işe yaklaşımların dünyayı da ahreti de en belirleyici şeylerden biri olacağı düşünülebilir.

Bu çerçevede denilebilir ki; yeterli seviye, işte bu kainatı yaratan (ve bu bağlamda geleceği/tarihi de bilen) bu kitabı göndermiştir imanıdır. Ki bu zorunlu bir durum günümüzde ama aslında zor ve kaçılabilecek de bir durum.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.