YAZIYI DOĞRULAYAN İDAM KARARI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Hüsameddin Ferzizade adlı genç bir yazar internette yayınladığı kitabından dolayı İran’da idama mahkum edilmiş. Enteresan olan ise kitabında tam da bu durumu açıklamakta. Şöyle ki:

Yalnız cəfəri şiəsi daha da irəli gedərək bu firqədən ayrılanları mürtəd olaraq duyurmuş və haqlarında ölüm hökmü çıxarmışlar. Çünkü şiə firqəsinin alimləri nəql etdiklərini ağıl yoluyla isbatlaya bilmədilər. Bu üzdən cəfərilik ağla qarşı bir firqə olaraq şəkilləndi. Ağıl yerinə, düşüncəyə qarşı təkfir hədisindən yararlandılar. Yalnız öldürmə, qorxu və təhdid yoluyla öz sünnətlərini qorumağa çalışdılar.

Yazının tamamı için bknz.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.