TÜRKİYE OSMANLI OLMAYA KALKIŞINCA DÜNYA KARIŞTI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Arap baharı ve gelinen-getirilen noktalar düşündürücü. Herhalde “kukla bir Osmanlı” düşünülüyordu, lakin Türkiye (daha doğrusu Erdoğan) biraz daha ciddi boyutta bir Osmanlı isteyince işler döndü, karıştı.

Bu döndürmenin arkasında da Anglosakson kafa ve İsrail vardır.

Peki işin tarihi, İslami anlamı nedir?

Bu konuda Abdülhamid dönemi aydınlatıcıdır. Abdülhamid de anglosakson ve Yahudi kafasıyla çekişmişti. Lakin çekiştiği bir sınıf daha vardı Abdülhamid’in; yeni İslami anlayışlar.. Mehmet Akif’inden tutun, Cemaleddin Afgani’ye, Said Nursi’den tutun, Elmalılı’ya hiçbiriyle arası iyi değildi. Ve bize göre bu yüzden başarılı olamadı. Çünkü hakikati en ileri düzeyde yerleştirmek davası, hakikatçilerle olur. Ya da hakikati en ileri düzeyde yerleştirmek istiyorsanız, hakikate en ileri düzeyde ulaşmak durumundasınız. Batı medeniyeti bile kendi batıl hakikatini yerleştirmek için pek çok hakikate ulaşmak durumunda kalmıştır. Kainatı çözmüşlerdir. Oradan güç almışlardır.

Velhasıl, denilebilir ki, bu yeni Osmanlı davası da “Kuran’ın anlaşılması” davası ile birleşmezse sonuç iyi olmaz. Ve durum her ne kadar kötü görünmüyorsa da bu bakımdan iyi de değil. Bu sefer yönetimden ziyade kitlelere-ferdlere düşüyor iş, onlarda ise mumla aranıyor bu bilinç.

Beri yandan işi daha belirginleştirmek açısından, şöyle bir bilgi dolanmakta piyasada.
İbni Arabi güya şöyle bir şey demiş: “Osmanlı devleti, sahâbeden çok uzakta bulunmasına rağmen, devletlerin en sâlihi olacaktır. Hatm ve kıyâmet alâmetleri zuhûr edinceye kadar (bu) devlet yıkılmayacaktır!..”
Ve: Pâdişahlığı Osmanlı devleti’nin yıkılış dönemine rastlayan Sultan İkinci Abdülhamîd Hân, Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin bu beyitini çok beğenmiş; güzel bir hatla istif ettirmiş ve Yıldız Sarayı’nın duvarına asılmasını emretmiştir.

Bu arada; İbni Arabi denen şahıs normal bir zihinle düşünürsek adeta bir yalan makinasıdır, mesela firavunun imanının kabul edildiğini söyleyen birisidir. Ve Fususul Hikem adlı kitabını da rüyasında Peygamberin onayladığını vs söylemiştir.

Günümüzde de Diriliş diye bir dizi olup orada da “aslında o tarihlerde yaşamamasına rağmen” İbni Arabi’nin boy göstermesi enteresandır.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.

One thought on “TÜRKİYE OSMANLI OLMAYA KALKIŞINCA DÜNYA KARIŞTI

  • 12/04/2015 tarihinde, saat 16:12
    Permalink

    Aydınlatıcı ve güzel bir yazı. Bediüzzaman Muhyiddin İbni Arabi için ‘hadidir ama muhdi değildir’ dedikten sonra İbn-i Arabi’nin ‘bizden olmayanlar bizim eserlerimizi okumasın’ sözünü naklederek kendisinden ibni arabiyle ilgili ders isteyen talebelerine kısaca ‘boşa okumayın vakit kaybedersiniz’demiştir.(Lemalar adlı kitabında)diriliş dizisinde boy göstertilmesi de yanlış

Yorumlar kapatıldı.