TEKERLEME

Arama beni
Hayat şehrinde,
O şehir sende.
Olurdum bende,
Şifa zehrini
Tatsaydım sende.
Titrerim halâ
İhanet serde.
Küçük dünyalar
Korkutur beni,
Gece gölgem de,
Tutmazsa beni
Yürek mahzende.
Mahzen dolaşık,
Sükût hücremde.
Hayâl, Mâh’a eş,
Yokluğunda var,
Geceden Güneş
Cünûna doğar.
Vuslât nazende,
Hicrândır, boğar.
Yırtılsa perde,
Lutfen verilse,
Beyaz gül yerde
Hep hazırım ben.
Hayal et sen de,
Râhil ol derde,
Hayat şehrini
Arama bende.

Muhammed Kırvar