TEK HAKİKAT

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

İnsanlar tarihi ayrı bir perspektifle okuyor, milliyetçi bir perspektif. Bilimi ayrı bir perspektifle alıyor, materyalist, pozitivist perspektif. Sanat, imajlar ve hayal alemi olarak pompalanıyor. Gündemi ise ideolojik yaklaşımlar, devletçi/çıkarcı bakış açısı belirliyor. Öte yandan ise din var, pek çok mevzudan uzak, tarihi bir gerçeklik gibi duran. İnsanlar ise bütün bu parçalı hakikatin içerisinde savrulup duruyor ve duruma göre değişiyor kolayca.

………….

Genel olarak ise şöyle diyebiliriz, gelenek çağı anlamlandıramıyor, ufuk koyamıyor, çağ ise “ben gerçeğim” diyor ve geleneği gittikçe yok ediyor. Yerine getirilen ise kopuk kopuk bir gerçeklik. O yüzden moda bu kadar çabuk tutuyor ve tükeniyor. Kravatlar bir inceliyor, bir kalınlaşıyor, kotlar bir taşlanıyor, bir ütüleniyor, saçlar bir kısalıyor, bir uzuyor. Öte yandan ise herkes herşeyi rahatlıkla söyleyebiliyor, ki icabında aslında ona söylenmesi gereken bir sözü. Gittikçe herşey bir laflaşmaya dönüyor ve tüketim çemberi gittikçe büyüyor. Diğer süreçler evrilip çevrilip bu sürece dahil ediliyor. Çünkü herşey biraz da baştan düşünülmüş/hedeflenmiş vaziyette. Paxkapital (!)

……………

Peki yapılması gereken nedir? Yapılması gereken Tek Bir Hakikat’in inşasıdır. Peki bu nasıl olacaktır? Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Kuran, Levhi Mahfuz denilen herşeyin yazılı olduğu ana kitabın içinden indirilmiştir. Yani indiği çağa direkt hitap ederken, endirekt olarak bütün çağlara bir şey söylemektedir. Ve şu an bilgi çağında olduğumuza ve herkesin bilgiye hiçbir zaman olmadığı kadar çok ve kolay erişebildiğine göre “bugüne hitabı da ona göredir”

Demek ki, tarih, madde, uzay, sanat, gündem gibi insan zihnini inşa eden işler Levhi Mahfuz’dan gelen direkt hitabın düne ve bugüne ne dediği noktası merkez alınarak akıl ve fıtrat dairesinde gözden geçirilmeli ve bu konularda ikna edici bir şekilde söylenenlerin üzerine çıkılmalıdır. Ve bu işi de herhangi bir kurum, kuruluş, yapı, yani “aklı maaş” değil hakikatçiler yapmalı/yapabilir. Böylelikle yavaş yavaş bugünün hakikati belirlenmeli. Ki bize göre de o, Levhi Mahfuz’dan gelen direkt hitabın, Kuran’ın, insanlığa ayan beyan olması işidir. 

……..

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.