TEFSİR ALANINDA GÜZEL GELİŞMELER

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Tefsir alanında güzel gelişmeler yaşanıyor. Menar ve Keşşaf’tan sonra İbni Teymiyye’nin de tefsirleri toplanıp on cild halinde Türkçe çıktı. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Kuran Yolu Tefsiri gibi bir zenginlik, çeşitli tezler, belli başlı tefsirler, internette kolay ulaşılabilecek yerlerde zaten. Bu birikim bir tefsir atmosferi oluşturabilir. Çünkü meseleler bilinmeye başlar ve çözümler sözkonusu olur.

Bir zaman önce sırf mealler üzerinden konuşuluyor ve bir hevesat şeklinde geçip gidiyordu. İşin derinleşmeye başlaması ve ciddi boyutlara geçilmesi, orada birikmiş merakların da bir kısmını en azından çekecektir.

Denilebilir ki, bunlar eski eserler değil mi?! Lakin, meselenin yarısı tarihteki damarlardır, oralardan bugüne gelmediğiniz zaman bugün de kolaylıkla başka kanallara geçiyorsunuz. İkincisi; bunlar pek çok bakımdan hiç de eski gibi değil. Sadece; hikayeden, masaldan bunlara yeni sıra gelmiş durumda.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.