SURİYE, ALEMİ İSLAM VE ENDÜLÜS ÖRNEĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bilindiği gibi İspanya 500 yıldan fazla bir zaman İslam toprağıydı, lakin sonra işler değişti. Daha doğrusu İslam egemenliği başladıktan hemen sonra birtakım uzak mağaralarda Reconquista (yeniden fetih) denilen ve fırsat buldukça büyüyüp güçlenen ve en sonunda müslümanları yarımadadan çıkartan bir yapı oluşmaya başladı.

Burada ise elbette başta katolik merkezi Roma olmak üzere diğer hristiyan milletlerin de yardımı ve etkisi olmuştur. Bunun karşısında ise İslam merkezlerinden gayet uzak olan bu coğrafya müslümanlardan yeterince yardım görememiş ve yenilgi sözkonusu olmuş.. Günümüzde ise tam tersi bir durum sözkonusu, İslam topraklarının ortasındaki bir Suriye ve Irak, çeşitli oyun ve numaralarla zulme maruz bırakılmış ve bu durum normalleştirilmeye çalışılıyor. Bunu engellemek bütün bir Alemi İslam’a görevdir, aksi halde bu bölgeler şiileşecek, batınileşecek, sekülerleşecek, manyaklaşacak vs. yani İslam dışı bir hale gelecek. Zaten bölgede İsrail var edilmiştir ve onun da Büyük İsrail projeleri vardır. O zaman her türlü imkan ve güç buraya seferber edilmeli, bu tarihi geri çevirmeyi amaçlayan hortlak koalisyonu bastırılmalıdır. Zekat, sadaka başta olmak üzere her türlü yardımda burası öncelikli olmalıdır.

Elbette işin şöyle bir yönü de vardır. Bölgeler fethedilmiş ve İslamlaştırılmıştır, lakin İslam’ın aydınlığı iyi ortaya konulmadığı zaman iş bitmiş olmuyor, bunu görelim. O da sadece İslami yaşam kuralları değil, Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzeltmesi boyutlarıdır aynı zamanda, bunları öğrenmekten ve öğretmekten uzak durmamalıdır.

Örneğin bknz 1 http://www.tercumanihakikat.com/kissa-tahlilleri/

bknz 2 http://www.tercumanihakikat.com/fatiha-ve-zehraveyn-onsoz/

Yoksa iş “birileri geldi işgal etti” diye satılabilmekte. Ya da başka aydınlanma teorileri aydınlanma edilebilmekte, heva ve heves borozanlığıyla. Unutmayalım ki, Alemi İslam’a ve dünyaya satılmaya çalışılan “aydınlanma” bildiğimiz helenleşmedir. Çünkü şunu unutmayalım ki, İslam’a karşı olma hristiyanlık da olamaz. Yine İslam’a karşı olan özgürlükçülük de özgürlükçülük olamaz, başka şeyler gelir bunların peşisıra..

 

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.