ŞEHİDE ŞEHİD DEME MEVZUSU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin; bilakis diridirler velakin farketmezsiniz. [Bakara 154]

Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma sakın. Bilakis, diridirler, Rabb’lerinin yanında rızıklandırılırlar. [Ali İmran 169]

……

Günümüzde her gün dünyanın çeşitli yerlerinden şehid haberleri geliyor, öte yandan pek çoğuna şehid denilmeyip “öldürüldü” denildiği de dikkat çekiyor. Alemi İslam yoğun ve sinsi bir saldırı altında, birbirinden bağımsız gibi görülen pek çok iş en azından ruhen, birbirini tetikleme noktasında bağlantılı. Öte yandan bunun bir uyanışa yol açması sözkonusu, bu ise kullandığımız dille de gayet alakalı, yoksa iş çöküşe döner.

Bilelim ki İslam’daki ilk şehidler Mekke’de işkence altında ölen Yasir ailesi, Sümeyye ve eşi Yasir’dir. Yani savaşta öldürülen kişiler değildir, şehidlik de savaşta öldürülen demek değildir, “Allah yolunda öldürülen”dir. Günümüzde işin bu yönü gayet mühim bir hal aldı, çünkü Gazze’de olsun, Suriye’de olsun, İslam düşmanı güçlerce öldürülen (şehid edilen) pek çok sivil var. Denilebilir ki, bu kişiler savaşmıyordu, nasıl şehid denilir? Bu sadece düşmanın gaddarlığından kaynaklanmakta, yani ona gaddar denilir, öldürülenlere ise şehid denilmez, yoksa bu güçlerin gaddarlığı örtülmüş olur. Lakin bir de şöyle düşünelim, bu kişiler gaddarlığa uğramaları pek muhtemel, kaçmaları istenen yerlerde bulunuyorlardı, yani bir iradeleri sözkonusu. Ve bu maruziyet bir şekilde Müslüman olmaları dolayısıyla olmaktadır ve şehid denildiğinde bu anlaşılmış olur. Öte yandan bizzat savaşırken öldürülenlere bile “Allah katında kesin şehiddir” denilemez, bu dünya gözüyle şehid denilir. Hasılı, İslam düşmanı güçlerce katledilen Müslüman siviller de dünya gözüyle şehidtir, o yüzden haberlerde “şehid edildi” şeklinde geçmelidir.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.