SAĞLAMACILIK


mutezile dedi kader sorun çıkarır
çıkaralım..
eşari dedi sebebiyet
tarikatler dedi ferdiyet
şia dedi irade
selefiyye dedi akliyyet
modernistler dedi gelenek
muhafazakarlar, özeleştiri..

imanı sağlıyoruz...............


bir de delille sağlayın bre
sağlamacılıktan ona sıra gelmedi 
..........
hasanberk

1975 İstanbul doğumlu şair ve araştırmacı yazar.