RASYONALİZM VE STRATEJİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Her insan akıl sahibidir ve akli hareket etmek ister. Lakin acaba hakikat ne derece aklidir, daha doğrusu ne kadar dünyevi akla uygundur? Biz insanları gayet normal, doğru anlatılınca inanırlar diye düşünüyoruz. Kendimizin de akli bir şekilde inandığımızı düşünüyoruz. Lakin acaba bu ne kadar böyle?

Dallas’ta doğsaydık böyle mi olurduk mesela? Ya da bizi yönlendiren kişileri ne kadar seçtik? Hatta ne kadar sahih iman sahibiyiz? Kurtulduk mu?

Şöyle bir hadis vardır: Allah o gün Adem’e, “Cehennemin payını Cehenneme gönder” buyuracak. Adem de “Cehennem’in payı ne kadardır?” diye soracak Allah’ta “binde dokuz yüz doksan dokuzu Cehennem’e biri Cennet’e” buyuracaktır. Bunun üzerine Müslümanlar ağlamaya başladılar. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Orta yolu tutarak doğru yola yöneliniz. Hiçbir peygamber yoktur ki ondan önce bir cahiliye dönemi olmamış olsun. Bu sayı cahiliye döneminden olacaktır. Eğer bu sayı cahiliye döneminden tamamlanmaz ise münafıklardan üzeri tamamlanacaktır… [Tirmizi-Tefsirul Kuran 22]

Yine ayette der ki: Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. [Araf 179]

Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilâf edip duracaklardır.
Rabbinin acıdıkları dışında. Onları zaten bunun için yarattı. Böylece Rabbinin sözü tamam olmuştur: ‘Andolsun, cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım.’ [Hud 118-119]

Yani kurtulmak gayet mesele. Ve ideal savunularak büyük bir kurtuluş “olmayacağı” görülmekte. O zaman “tam ideali savunmazsak daha mı çok insan cennete gider?” denilebilir. Lakin kime karşı kimi cennete sokuyorsun? Sen kurtuldun mu meseleleri vardır.

Açık söylemek gerekirse adeta kefenle yürüyen yırtabilir bu cendereden.. Gerisine rasyonalizm karışır ve kurtulacak adamı “azaltmaktan” başka bir şeye yaramaz. Çünkü o en kritik gerçeğe gelmeyecektir. Ya da zaten o da onun için var. Kısacası kişi şunları yapsa iyi olur. Tefekkür, tövbe, tevekkül.

En çok insanın “gerçek kurtuluşu” da sadece Kuran üzerinden olabilir, bilelim. Burada yürüyünce sanıldığı gibi kurtulanlar azalmaz. Sadece kimileri böyle düşünmeye pek bir yatkındır.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.