“PUTPEREST” BATI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Son döndemde çok meşhur olan 300 filminde, zalim ve tiran Pers krallığı karşısında bir tür “mücahidun” gibi dikilen Yunanlar vardı. Halbuki o dönemlerde yaşayan Ksenophon adlı bir Yunanlı tarafından yazılan Kyros’un Eğitimi adlı kitapta Perslerin ahlakı ve disiplini öve öve bitirilmez. Beri yandan Kuran’da geçen Zülkarneyn’in Pers kralı Kiros ya da Darius (300 filmindeki kralın babası) olduğu düşünülmektedir. Yahudi ve Hristiyan kutsal kitabında da persler övülür. Yunanlar ise heykele, taşa tapan, kendi uydurdukları hikayelere kendileri inanan çok geri bir kavimdi. Perslerden sonra put eleştirisi başlar Yunan’da. Lakin sırf medeniyetler çatışması adına iş tersine çevrilmişti. Herodot bunu böyle işler, işi ta Truva Savaşı’ndan başlatır güya Perslerin ağzından. Bu arkaplanda iş bugüne doğu-batı mücadelesi olarak yansıtılmaktadır.. Ki Truva’nın filmi de yapılmıştı, hatırlatalım.

300 filminde başrolde Gerard Butler vardı. Şimdi de bu kişinin başrolde olduğu yine bir eski zaman filmi var. Bu sefer de Mısır tanrıları gerçek şeylermiş gibi gösteriliyor. Pagan Yunan’ın müttefikiydi pagan Mısır.. Bu da ona bir cilalama. İyi de siz ne ayaksınız, artık buna gelelim. Dindirilemeyen bir pagan açlığı var sanki. Tabii sorsanız herşey film ama bu kadar uydurma, imajinasyon normal değil, bu defa adrese teslim olmuş..

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.