ÖĞDER KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI HEYECANLI BAŞLADI

ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği)’nin bu sene düzenlediği 4.Kısa Film Senaryo yarışmasının konusu ‘Öğretmen’ olarak belirlendi ama laik ve sol basının saldırısı da gecikmedi.

Bu yarışmayla ‘Öğretmen’ konusunun seçilerek topluma faydalı, iyi öğrenciler yetiştirmeye ömrünü adayan öğretmenlerin sorunlarını sanatsal ve estetik değeri olan senaryolar vasıtasıyla gündeme getirilmesi amaçlanıyor.

Yarışmayla ilgili geniş bilgiyi ödülleri, şartları v.s http://www.ogder.org adresinden öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı da her yıl olduğu gibi ÖĞDER’in başvurusu üzerine kendisine bağlı olan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yarışmayı tüm okullara duyurdu.

Gelgelelim geçen hafta içinde Hürriyet gazetesi başta olmak üzere özellikle sol basında ‘Cihatçı Şuur Eğitimi Geliyor’ şeklinde haberler yayınlandı.

Bu haberler sonrası ÖĞDER birden gündem oldu.

Doğrusu sol basının Müslümanlara saldırmak için bu derece hazımsızlık ve malzemesizlik çektiğini bilmiyordum.

Milli Görüş çizgisine ait ÖĞ-DER’İ batıya özellikle sözde ABD düşmanı olduğunu söyleyen sol basının ABD’ye şikayet edercesine ilk önce ‘Cihadcı’ daha sonrasında ise haberlerinde açıkça ifade etmeseler de oradan da zihinlere havale ederek IŞID’ci göstermeye çalışmaları tam bir zavallılık örneği. CHP milletvekili Aykan Erdemir’inde zaten hemen ÖĞDER’le ilgili ‘Cihadcı Şuurlanma’ terkibini İngilizce tweetlerken ‘cihadist bilinç’ eğitimi şekline çevirmesi bu arzunun ürünüydü. (Bkz. Bu konudaki Yıldıray Oğur’un Türkiye gazetesindeki yazısı. Hakkaniyetli tavrı için Yıldıray Oğur’a da teşekkür ediyorum buradan)

ÖĞDER’le ilgili bu haber Bağdat’taki Amerikan işgal bürosunda hazırlatılsa onlar bile kin ve öfkelerine kapılıp bu kadar saçmalamazdı.
Neticede burada ÖĞDER üzerinde Ak Partiye vurularak batı nezdinde ‘Bakın Türkiye de eğitim hayatında IŞID’e adam yetiştiriliyor’ şeklinde bir imaj çalışması yapıldığı ortada.

Dernek başkanı Hamdi Sürücü bu haberlere karşılık yaptığı açıklamada dediği gibi “Cihad şuuruna sahip olmak demek, hayrın hakimiyeti, şerrin yok olması için insanın bütün gücüyle çalışması demektir. Konuyu çarpıtmak isteyenleri milletimizin anlayışına havale ediyoruz” diyerek son noktayı koydu.

Bu haberi yapanlar biliyor ki ÖĞDER’in bağlı olduğu Milli Görüş çizgisi silahlı mücadeleden uzak demokratik yolla mücadele yapan bir harekettir. Cihat kelimesi ve Mücahid sıfatları bu teşkilatta sıklıkla kullanılır hatta 54.Hükümetin Başbakanı Rahmetli Prof.Dr Necmettin ERBAKAN için miting meydanlarında en çok atılan sloganlardan biriside ‘Mücahid Erbakan’dır.

Herkes bilir ki ne Erbakan hoca ne de bu teşkilat cihad ya da mücahid derken silahı değil fikri mücadeleyi, cehd ve gayreti anlamıştır.
Cihad kelimesine gelince bu da Kur’ani bir kavramdır. Elbette akla ilk gelende savaşmaktır. Örneğin seneyi devriyesinde olduğumuz 18 Mart Çanakkale zaferi biz Müslümanların ‘cihad’ıyla kazanılmıştır. Kurtuluş savaşımızda küffara karşı verdiğimiz bir cihaddır. Işid’in Müslümanlığı nasıl İslamiyet’i lekeleyemezse onların ‘Cihad’ anlayışı da Kuran’da yer alan bu kavramı lekeleyemez. Bu yüzden dolayı da Cihad kavramını kullanmaktan korkmayacağız. Erbakan hocanın sıklıkla vurguladığı her Müslümanın şuurlu olması ve cihad etmesi gerektiği düşüncesinin ise Işıdvari bir cihad anlayışıyla bağdaştırılamayacağını dağdaki eşek çobanı bile bilir.

Bu günlerde batıya yaranmak için uygun bir İslamifobik hava var. Batının mantığına göre Bağdat’ta bir esnaf suç işlese İstanbul’daki esnaf sıfatını taşıyan herkes suçlu gösterilmeye çalışıyor. İslamifobia kısaca bu aslında. Peki ya bizdeki zavallılara ne demeli. Milli görüş ve ona bağlı kuruluşları hiç mi tanımıyorsunuz? Müslümanların yüz akı, içinden birçok başbakan ve cumhurbaşkanı çıkartmış Milli Görüş çizgisine, gayr-i meşru bir hareketmiş ve hiç alakası olmadığı halde silahlı mücadeleyi çağrıştıran Işıdvari bir cihadcı zihniyeti varmış gibi haber yapmaları batıcı ve batılı güçlerin asıl korktuğunun demokratik olgunluk taşıyan bu yapılar olduğunu açıkça gösteriyor.

Herkesin bildiği gibi Milli Görüş partileri kapatıldığında değil bir kurşun bir taş bile atmadı bu hareketin müntesipleri.

Eli kalem tutan herkesi ÖĞDER’in ‘Öğretmen’ konulu kısa film senaryo yarışmasına katılmaya davet ediyorum. Sadece öğretmen ve öğrenciler değil her yaştan herkese açık bir yarışma bu. Umarım katılım her zamankinden yüksek olur.

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.