o-ya-lan-an-ları durdurmak..

kitabımız oku diyor
islam kültürümüz de
zaman da..
“tersinden”
oku oku oku

film müzik şarkı..
kör eden ışıltılara karşı
efsaneler masallar
para güç aşkı
şan şöhret
“olmadı; hayal et”
hepsi olsun sobe

gerçek oku ile

...

yer arayıp duran hisse
mana sırf yer
ağzının içini görmez insan
ama adem olur aşikar

hasanberk

1975 İstanbul doğumlu şair ve araştırmacı yazar.