buy Instagram followers

O DERECE

kiminin de aklını alsan
aklı maaşını alamazsın
o derece....

bir tufana tutulmuş da sanki bir o kalmış

ne ki bu aklı maaş

ne dedi Ebu Talip
korkarım ki korktu der kureyş
ölüm döşeğinde...
işte o derece..


Haz­ret-i Pey­gam­ber -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-, onun îmân et­me­si için za­man za­man çok ıs­râr eder­di. Ebû Tâ­lib de, bu ıs­rar kar­şı­sın­da ye­ğe­ni­ne:

“–Ben Sen’in ha­kî­ka­ti­ni bi­li­yo­rum. Lâ­kin Sa­na îmân eder­sem, Ku­reyş’in ka­dın­la­rı be­ni ayıp­lar!” der­di.

Haz­ret-i Pey­gam­ber’in nü­büv­ve­ti­ni vic­dâ­nen ka­bûl eder, nef­sâ­ni­ye­ti muk­te­zâ­sı red­de­der­di.

Al­lâh Ra­sû­lü -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-, onun îman­lı ola­rak rû­hu­nu Rab­bi­ne tes­lîm et­me­si için ölüm dö­şe­ğin­de iken de:

“–Ey am­ca! Ne olur­sun, bir ke­li­me söy­le ki, Al­lâh sa­na son­suz sa­âdet bah­şet­sin!” di­ye ıs­râr et­ti.

O sı­ra­da ora­ya gel­miş bu­lu­nan Ebû Ce­hil, bu­na mâ­nî ol­du. Çün­kü Ebû Tâ­lib’e sü­rek­li ke­li­me-i şe­hâ­de­ti tel­kîn eden Haz­ret-i Pey­gam­ber -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-’e mu­kâ­bil Ebû Ce­hil:

“–Sen ata­la­rı­nın dî­nin­de­sin!” tel­kî­nin­de bu­lu­nu­yor­du.

Ni­hâ­yet Ebû Tâ­lib’in, Ra­sû­lul­lâh -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-’e son sö­zü:

“–Ben, es­ki dîn (Ab­dül­mut­ta­lib’in dî­ni) üze­ri­ne ölü­yo­rum. Ku­reyş be­nim için ölüm­den kork­tu da dî­ni­ni de­ğiş­tir­di de­me­ye­cek ol­sa­lar­dı, Sen’in söz­le­ri­ni ka­bûl eder­dim!..” ol­du.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.

O DERECE” için bir yorum

  • 20/06/2012 tarihinde, saat 09:56
    Permalink

    388@0 filminin butun yaratici kateqoriyasi benim tarafimdan buyuk elesterilere maruz kaldi onlar dabbe filmini cekerek kendilerini ne saniyorlar bari cd-lerini 18+ insanlara satsinlar su anda tanidigim 10-larca cocuk bu filme bakdiklariycun cok buyuk psikolojik sorunlarin ehatesi altinda olmaktadirlar ey insanlar kendiniz para kazanacaksiniz diye bu cocuklarin geleceyiyle oynamayin.aksi tahdirde sizden davaci olub sizi mahkemelerde surundururum.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 7

Facebook hesabımız Twitter Hesabımız