HAKİKAT İMTİHANI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Şu ana kadarki tecrübelerim bana şunu diyor ki; İbrahim (as)’ın üç aşamalı imtihanı bir şekilde herkes için işliyor. Bilindiği gibi, İbrahim (as) önce yıldıza, sonra aya, sonra güneşe Rabbim der, sonra gerçeğe ulaşır.

Dünyada da yüzeysel olarak tutan, yerleşen fırkalar vardır. Bunlar bir şeyleri insanların hoşuna gidecek şekilde, tarihi aidiyetler türetecek şekilde, birilerini otorite edecek şekilde formüle etmişlerdir, fakat hakikati de içerirler. Bir de felsefi olarak tarihi eleştiri masasına yatıran, adeta herşeyi eleştiren ve nihayet hiçbir aidiyet bırakmayan, keyfine göre yaşamaya çıkaran söylemler vardır. Ve bir de hükmünü sürdürür görünen, faydacı iyilik merkezli ortalama bir söylem var. Bütün bunları aştıktan sonra hakikate ulaşılıyor.

Peki neden gerçeği direkt bildiren bir taife yok? Böyle bir taife olamaz mı?! Buna çalışılır. Fakat şu görülüyor ki, özel bir zamanda, özel bir toplum böyle olabilir. Bir defa insanlar aceleci, dünyaya meyyaliyet çok, gerçeği tastamam kabul az, buraları geçip hızla hakikate yönelinmesi gerekiyor. Lakin günümüz de imkan olarak buna en yakın bir gündür. Çünkü iletişim çağı.. herşeyi arayan çabuk buluyor vs. Altını çizmek lazım.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.