“MURADI İLAHİ”NİN ÖNEMİ VE FRENLER MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Şunu iyi fark edelim ki, şu an ve uzun süredir, dünyada; bir bilim, felsefe, sanat, moda, teknoloji vs ile bir hayat dizayn edenler var, bunları empoze edenler var. Bir de olması gereken var. Bu dizayn meselesiyle ilgili şu yayına dikkat edilebilir:

 

Antiparantez, bütün görüşlerine katılmasak da İlhami Güler’in bu konuşmasını ufuk açıcı bulduk. Bize göre bu zatın en temel meselesi, Kitabı akletme ve keşfetme dediğimiz hadiseyi levhi mahfuza dayandırmaması.

Bu dizayn meselesinden sonra gelelim “olması gereken”e. Elbette o da bir yoğunlaşmalar, çözümlemeler, ilim, delil vs üzerine olacak. Bu da alimle, mütefekkirle vs olacak. O da rağbetle vs olacak.. Ana dava budur.

Çağı değiştirme noktasındaki en mühim konu ise tarih ve Kitab üzerinden “muradı ilahiyi” gayet güçlü bir şekilde tesbit edebilmektir. Örneğin bu çerçevedeki bazı açıklamalarımız için bknz.  bknz.   bknz.

İşte olması gereken, bütün bu tefekküri anlam-iman süreci olarak gözüküyor. Öyle ki “işte bu bu devri ne yapacaksa yapacaktır” demek durumundayız.

Beri yandan, bu tesbitler çerçevesinde topluma, tarihe yönelik bazı eleştiriler insanı durduruyorsa da şu ayet göz önüne alınsın: “Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Nisa 135)

Bunu belirtme ihtiyacı hissettik, çünkü gördüğümüz kadarıyla bu işlerin önündeki en önemli sorun bu aşırı frenler.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.