MİSYON ÜZERİNE 4-ATGÖZLÜĞÜ MESELESİ

Esirgeyen Bağışlayan Allahın adıyla..

Yıllar yılı özellikle internette oluşan tecrübeme göre; kim ne derse desin, şöyle bir “gerçek” var pratikte. İnsanlar birilerini “Mehdi” olarak görüyor (burada Mehdiyi dini bir tabir olarak düşünmeyin) ve onun yazılarını büyük bir dikkat ve özenle okuyor, başkasına gelince ise at gözlüğünü takıyor. En basit cümleleri bile anlamakta zorlanıyor, incelikleri görmüyor ve sonunda da saçma, ilkokul çocuğunun elinden çıkma bir kompozisyon bu, deyip geçiyor.

Bu “Mehdiler” ise empoze edilen bir takım kişiler, kişinin aklıyla bizzat ölçüp biçtiği insanlar değil baktığımız zaman. Sadece ötekine tercih edilmiş olabilir. Böyle bir alem var, matbuat-medya alemi, oradan birilerini seçiyorsun ve birilerine de “şeytan” diyorsun. Bu da oluyor senin mana alemin. Sağ-sol, milliyetçi-batıcı, İslamcı-laik gibi sınıflar var. Bunların içinde değişik alt gruplar var ve herbiri bir diğerine göre konumlar belirliyor. Bir güç ve iktidar mücadelesi var daha altında. Ve sonu gelmeyen bir mücadele. Hiçbir ontolojik sorgulama göremezsiniz ciddi boyutta, bunca edebiyata rağmen. Böyle bir tiyatrodur gidiyor, hepaslaşma şeklinde.   

Ben ise diyorum ki, mana alemi bu kısırdöngüden çıkmakla başlar asıl. Onun için habire aklı maaş-aklı maad ayrımını vurguluyoruz. Gerek yazılarla ve gerekse de ruhen, bir siyaset olarak. Güncel meseleleri kolay kolay gündeme getirmiyoruz dikkat edilirse. Simge isimler üzerinden yürümemeye çalışıyoruz. Lakin, kime ne anlatabildiğimiz hep soru işareti. Çünkü atgözlükleri takılı hep, o bu şu anlamda. 

Velhasıl, bence insanlar bu matbuat-medya takibinde de oruç tutmalı, mesela meal okumalı Ramazanda. Çünkü şu ortaya çıktı ki ille de bir Mehdi olacak. Ve yine şu ortaya çıktı ki Mehdisi Kuran olmayan, hakikate atgözlüğü ile bakacak. Velev ki İslam adına olsun.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.