MİSYON ÜZERİNE 3-BURADA BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞECEK BİR TARİHTEN SÖZ EDİYORUZ

İnsanların iyi anlamadığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Nice romanlar, kitaplar okur insan.. filmler izler, köşe yazıları okur. Gazete, televizyon.. Ve bütün bunlar onda bir algı, bir anlayış, bir beklenti oluşturur. Bu fıtrat değildir ama ona fıtrat –yani en tabii bir şey- gibi gelir. O bakımdan da değişim denildiği zaman bu, okunan şeyden, izlenen şeylerden falan bağımsız değildir.

Ve eğer okuduğunuz, izlediğiniz şeyler değişmiyorsa ya da aslında fıtratın sesi değilse onlar, değişim denen şey de hikayedir, bir oyalanmadır, imajdır. Tarihte bir devamlılık sözkonusu bu anlamda, değişim adı altında aslında devamlılık var. Yazarlar, şairler, televizyoncular, siyasetçiler bu çerçevenin içinde büyük ölçüde, herkes yeri geldiğinde rolünü oynuyor diyelim. Muhafazakarı, sağcısı, solcusu.. Ve bir yandan da o tarihsel devamlılığı adeta örtüyor, gizliyor. Çünkü herkes kendini bir oyuncu değil başrol olarak pazarlama derdinde. Halbuki tarihsel devamlılık adına yapması gerekeni yapıyor, konuşması gerekeni konuşuyor temelde. O yüzden öne çıkabiliyor zaten, pek çok şey birbiriyle ilişkili bu anlamda.

İnternet ise herkesin anında ulaşabileceği bir şey olduğu için ve “aracıları” gerektirmediği için gerçek bir değişimi gerçekleştirebilir.  Daha doğrusu yalanı ortadan kaldırabilir. Çok çok tarihi bir şey bu, hatta tarihin sonu bile denilebilir. Ama insanların dış dünyanın onlara yüklediği algılardan, konumlardan az uzaklaşmaları gerekiyor. Burada da dış dünyada meşhur olan kişiyi, dış dünyanın empoze ettiği konuyu aramaması mesela. Halbuki tam tersi oluyor genelde şu an, çünkü internet dış dünyaya insanlara iyice bastırması imkanı da sağlıyor. Gazeteler, meşhurlar internette iyice etkin, çünkü prim yapıyorlar, insanlar onları arıyor, yoksa ciddiye almıyor falan. Çünkü öteki şeyler tehlikeli, güvenilmez, virüslü olabilir. Dahası insanlar aklını kullanmaya pek yatkın değil, kullanıyormuş gibi görünmeye yatkın. Çünkü onlar da yıllar yılı oyunun bir parçasıydı.

Lakin baştan beri söylediğim bir şey var, yine söyleyeyim. Harf ve kelimeyse bu, sonunda MANA ciddiye alınacak. İmajlar, ezberler bir yere kadar sürebilir. 

………………………..

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.