MEŞVERET ve İSTİŞARE NEDİR?

Meşru meşveret; hizmeti daha güzel kılma kıblesidir, hizmeti özel mülkü kılma ameliyesi değil!

Ortak bir akıl ile uyanma yolu, külli bir ilme dayanma yolculuğu olan meşru meşveret; akılları ve kalpleri tekmil dergâhı, his ve hevesleri tatmin tezgâhı değil!

Kader ve keder birliği edenlerin hareket ve faaliyet birliğine de ermeleri demek olan meşru meşveret; fikirleri hürleştirme vesilesidir, insanları sürüleştirme silsilesi değil!

İstibdada bedel istinad, ihtilafa bedel ittihadı bulma zemini olan meşru meşveret; çoğunluğa uymadır, çoğunluğu kendine veya birilerine uydurma merkezi değil!

Hizmeti imana, himmeti insana, kalpleri Rahman’a çevirme gayreti olan meşru meşveret; düşünenlerden hadim çıkarma adresidir, düşünenleri hadım etme hamlesi değil!

Elhasıl; vusul için usul, usul için ise meşveret lazım. Bir insan için aklın taşıdığı mana ne ise, cemaat için de meşveretin taşıdığı anlam aynıdır. Meşvereti fiilen terk etmek veya hiçe saymak ortak aklı bir nevi azletmek sayılır. Hayırlı ve güzel neticelere vuslatın şartı meşveret olduğu gibi tevfikat-ı sübhaniyenin tahsiline medar en mühim şart da yine meşverettir.

Meşveret yoksa istibdat (zorlama) vardır. İstibdat ise; Hüda’ya bedel heva, nahnü’ye bedel ene, cumhura bedel rey-i vahid, cemaate bedel şahsiyet, ilme bedel cehalet, hakka bedel kuvvet, maslahata bedel menfaat, keyfiyete bedel kemiyet demektir.

Ahmet AKCAN (Araştırmacı-Yazar)