MALUM VE MECHUL

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Dünya hayatının sonunda cennet ve cehennem var, malum. Kuran’a inananlar cennete, inanmayanlar cehenneme gidecek, bu da malum. Dünyada müslümanlar var ve kafirler var, bu da malum.

Gelelim mechul kısmına. Neye inanılacak? Resülullah (sav)’e belli bir zamanda Kuran diye bir kitap indirildiğine ve hayata bir nizamat verildiğine, bugün de salt bu nizamata gelinmesi gerektiğine mi, yoksa Kuran’ın Allah katından bize ve bugüne de geldiğine mi? Eğer bize ve bugüne de geldiyse bizim aklımızın ve imkanlarımızın da bir ölçüde belirleyici olması ve işin bu yönünün anlaşılması gerekiyor önce. Yok, öyle değilse bugün ne olursa olsun hazır yaşanmış şeye uymaktır tek mesele. O da Kuran’dan ziyade hadise, fıkha ve geleneğe bakar. Bakın, nasıl farklılaştı iş.

Peki bu farklılığın sebebi nedir? Sadece bugün oluşan gerçeklik ve bilgi-teknoloji çağı dolayısıyla geleneğin bir bütün olarak eski durması mı, yoksa Allah hakkındaki kanaatimiz mi? Allah Teala, dolayısıyla kelamı, ne kadar üst bir akıldır? Allah nasıl bir imtihan yapmaktadır? Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız tarzında mı salt, yoksa akletmeyle mi ilgili? Ve insanlar bu konularda bir kanaat sahibi olurken ne kadar samimi? İşte mechul kısmı da bu. Hem de aşırı derecede..

(Akıllı) Alemlerin Rabbi Allah bizi dosdoğru yola ulaştırsın.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.