KUR’AN DERYASINDAN BİR KATRECİK

Rabbimizin Kuranı gönderme sebeplerini bizzat onun hazinesinden bakarak anlamaya çalışalım.

Allaha kulluk bilinci. Her bir kelimenin hücrelerine kadar şu fikir sinmiştir.”Fe men yekfur bittağut,ve yü’min billah” Rabbimizle aramıza giren istisnasız her şey inkar edilecek.Sonrada tertemiz bir yürekle Rabba iman edilecek.Hz. Ademle başlayan bu serüven, oğlu ile tersine çevrilmeye çalışılmıştır.Kabil nefsani davranışlar sergileyerek,zaaflarını ilahlaştırmıştır. Allaha kurban konusunda da, evlilik konusunda da aynı çizgiyi takip ederek,tağuta kul olma yolunu açmıştır.

İnsanlık tarihi boyunca bu yolun zirvelere taşındığını müşahede ettik. Tarihte, Yahudi topluluğu bu işin önderliğini yapmıştır.Hz Musa gibi muhteşem bir Allah dostuyla beraber olmalarına rağmen, buzağı heykeli yaparak ona tapmaya başlamışlardır.Firavunda krallığını ilahlığa dönüştürmüş.Başlangıçta saygıyla iktifa ederken, zamanla bu kafi gelmemeye başlamıştır.Vezirine ‘Bana yüce bir kule yap.Göklerde Musanın Rabbına bakacağım’ aşkının ardında,ilahlık düşüncesinin duygularını ateşlendirdiğini, şeytanlarında yardımcı olduğunu görüyoruz.Nemrutta da aynı tip bir aşkın sevdaya dönüştüğünü görüyoruz.İbrahim (as) ile tarihi tartışmasının kelimeleri, Nemrudun zaaflarının,kendisini aynı yere doğru yuvarladığını gösteriyor.Rabbım bu tarihi gerçekleri birilerinin öyküsünü tanıtmak için anlatmıyor.Kıyamete kadar gelecek insanoğlunu, korkunç bir tehlikeye karşı uyarıyor. Özellikle 20.ve 21.asır insanlığı tehlikenin tam ucunda gözüküyor.Siyasi liderlere ve cemaat imamlarına, o dönemlerin Firavun ve Nemrutlarının konumu biçiliyor.Provası yapılıyor.Sonrada dikilerek bu elbise onlara giydiriliyor. ‘Hocam çok insafsızlık yapıyorsun’diyenleri görür gibi oluyorum. Yanılmayı ve yanlış çıkmayı bütün yüreğimle arzu ediyorum. Asrımızda bir tane istisna var. İskender Evrenasoğlu. Herif sürekli Allahla konuşuyor!!.Vahy alıyor!.Her sorusunu Rabba soruyor.Asrımızın rasülü!!,İmamı, Mehdisi olarak ona bir şey deyemeyiz. Her gerçeğin istisnaları olabilir.!!! Ve lakin diğer lider, imam, mehdi,İsa,Musa,kahtani,kurtarıcı,yaşar nuri gibi çıplak uyarıcıları nereye koyacağız. Ne deyeceğiz. Asrımızın özel gönderilmiş kurtarıcısı Adnan hoca bile bu işe çok şaşkın. Korkunç rakamlara ulaşan bir mehdi sürüsü oluştu. Kimisi açıktan ilan ederken, bir kısmı alttan altta yakın dostlarına bunlar yalancı mehdiler deyerek altyapı oluşturma derdine düşmüş. Mehdi kulları ise yıllarca buna hazırlanmış. Onlar kul olmanın bilincine teslim olmuş. Rabbımız bu korkunç tehlikeye dikkat çekmek üzere, her bir ayetin ruhuna TAĞUTU İNKAR, ALLAHA İMAN tabelasını tevhidin özü olarak yerleştirmiştir. Bu bilinç ruhlara, yüreklere yerleşmediği müddetçe, insanlık zaaflarını,liderlerini,imamlarını, önderlerini,atı, iti,tahtadan yapılmış putu,betondan yapılmış sanemleri,vesenleri, putları ilahlaştırmaya devam edecektir. Böğüren buzağıya tapan Yahudiler, mezarından doğrulsa bizim İlahlaştırdığımız insanların,aynı bizim cinsimizden biri olduğunu görünce çok şaşkınlaşacaktır.Buzağı tapıcılığına çok şükredecekler. Bizim asrımızda hayata gelmediklerine çok sevineceklerdir.

Asrımız gerçekten izahı müşkil bir asır. Adam bütün duygularını,hislerini,aklını,beynini,duygularını kör yapmış. Aptalca birilerine taparcasına peşinden koşuyor. Rabbım, ferasetimizi açsın. Aptal koyun sürülüğünden, bizi korusun.

Halid KAYGISIZ