KURAN CENNETİNDE MAYALANMAK

Adem baba ile birlikte imtihan dünyasında boy gösterdik.İlk ve ezeli vatanımızdan firak elemini Kuran cenneti ile telafi etmeye çalışıyoruz.

Rabbımızın muhteşem kelam cenneti, bütün muhteşemliği ile bizi işba ediyor. Adem aleyhisselam, sofrasında çocuklarının yaşadığı ibretlik polemiği hikaye ederken, kıyamete kadar gelecek evlatlarının yaşayacağı hırslara,zaaflara gönderme yapıyor. Nuh nebinin davetine icabet ettiğiniz zaman,şirkin, nankörlüğün,inadın,kölesi olmuş.bir evlad ve birde eşin vefasızlığı sohbetin konusu oluyor.Çileyi yüklenmiş bir pir. Sohbetde, melekler,ruhaniler,nebinin feyzinden cennet sofrasından istifade ediyor.Nebinin mahzun,mükedder,hüzünlü yüreğinden yol bularak göz mahrecinden düşen hüzün damlaları, Rabbın birer ayetine dönüşüyor.Rabbın dünyasından haber veriyor.Musa as, fravunu Rabbının yoluna çağırırkende,ümmetine insanlık karekteri kazandırırkende,Şuayb as ın koyunlarına çobanlık yaparkende,turda, tuvada rabbısıyla muhabbet ederkende bize cennetden kokular sunuyordu.Bizi cennetin hamuruyla mayalıyorlardı.Bize o cennet atmosferini yaşatma şartları ise: Saf bir zihinle, putlardan arınmış bir yürek istiyorlar.İbrahim nebi, halil olmanın ayrıcalığını yaşayan nebi. ‘Ben batanları,kaybolanları, isteklerime cevap veremeyenlere,arzularımı anlayamayanlara yüreğimde yer ayırmam’ diyerek evrensel bir perdeden bize hikayesini anlatıyordu.

Allaha nasıl aşık olunur. Rabbülalemine nasıl sevdalanılır. Bu maya nasıl çalınır. Örnek oluyordu. Şimdi Allah için düşünün Allaha en yakın duran, onun marziyesini en yüksek telden seslendiren, bu aşıkların sofrası cennet olmazda ne olur. Onların Rabbıyla ilişkilerini hikaye eden Kuran ayetleri bizi cennetde gezdirmezde ne yapar.Kendimize Kuran cennetinden özel dostlar seçelim. Bu ruhtaş olacağımız bir ayet, bir sure olabileceği gibi, bir nebide olabilir. Hayatımızı onların çilesiyle,hüznüyle, mahzuniyyetiyle, mutluluklarıyla dolduralım. O zaman dünyamızda muhteşem bir aydınlanmanın farklılığını müşahede edeceğiz.

Mutluluğu, dünyevi,menfaatcı, rantçı, riyakarlıkların uçuştuğu, kokuşmuşluğun mekanları olan sofralarda arayanlar ancak cehennemi bulur.Nebilerin, muhabbet,sohbet,ilim zikir meclisleri cennetin küçültülmüş birer numuneleridir. Rabbım, böyle bir fırsat sunmuşken,kabil gibi, kenan gibi,zevcatı Lut ve Nuh gibi,Azer gibi Karun,Abu Leheb gibi nankörlük ederek dünya ve ukbamıza helakla hatime çekmeyelim. Birbirimize bu hayat hikayeleri ile mürşid olalım. Pişmanlığın, iş işten geçtikten sonra, hiç bir getirisinin olmadığını Kuran diliyle nasihatlar edelim.Kuran cennetinde mayalanmak dileğiyle Rabbıma emanet olun.

Halit KAYGISIZ
Hatip-Yazar-Öğretmen