KİRLİ OYUN VE SONUÇ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Alemi İslam’a karşı, kirli, her türlü fitne fesadın olduğu bir büyük oyun başlamış durumda.

Suriye ile başlayan bu “büyük oyun” ne kadar İslam düşmanı varsa içine alacak bir şekilde genişledi, dünyadaki belli başlı güçler vs. ve yerel taşeronlar. Ve Mısır, Orta Aftika, Libya, Bangladeş, Türkiye gibi ülkeler adeta operasyon alanlarına döndü.

Bu işin başında belli ki ABD ve Soroz -tipinde birileri- var. Ve bir yandan da İsrail, neoconlar, anglosaksonlar, liberaller, Rusya, Çin, Avrupa diye gidiyor liste. Ve öylesine sinsi bir işleyiş sözkonusu ki, işin başındaki hiç yok görünürde, taşeronlar var hep.

Mesele ise daha çok şu; neden bu oyunların oynanabileceği bir yapıda İslam Alemi? Bu oyunların oynanamayacağı bir yapı oluşturulmalı. En azından geri tepeceği.. Bunun ise demokrasi ile olduğu görülüyor az çok Türkiye ölçeğinde bakılınca. O halde demokrasiyi batılı ağızlar dillendirmeden, gayet normal bir hak olarak istemeyi de öğrenmeli. Elbette varsa yoksa o anlamında değil, mutlak Tevhid’in insanları/fikirleri eşitlemesi noktasında. Çünkü onlara kalınca böyle oluyor işte.   

“Bir kavim biraz istişare etmez ki işlerinin en doğrusuna ulaştırılır.” 

İbni Hıbban-Ravdat ÜlUkalâ 94 (Zemahşeri/Keşşaf, Buhari/El-Edebül Müfred, İbni Ebi Şeybe/Musannef)

…………………….

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.