KİM GALİP GELECEK -İnsanlığın Geleceğinden Ümidvar Olmak-


Siyonist dünya patronlarının en büyük tanrısı paradır.Sermayeyi elinde tutmakla, kapitalist mantıkla insanlığın ruhunu da satın alacağını zannediyorlar. Yanılıyorlar.Asrımız insanı düşünüyor,araştırıyor,irdeliyor. Genelde paraya ruhunu satma dönemi kapanmıştır.Artık siyonistlerin dünyaya hükmetme hilelerinin ve paralarının hesabı sorulmaya başlanacaktır.

Ciddi bir araştırma ile dünya sermayesinin nerdeyse yarısına hükmeden iki ailenin kazançları tahlil edilse biri, Amerika iç savaşlarında, ülkenin petrollerine hile ile sahip olduğunu ,başkasına rekabet gücü tanımadığını,ve nerdeyse Amerikanın idare sisteminin üstünde bir güce sahip olduğunu bütün dünya biliyor. Ülkeleri birbiriyle savaştırarak silah satma ve birine yardım vererek, borçlandırarak o ülkenin bir kısım zenginliklerinin kullanım hakkını almak gibi siyonist hilelerini dünyada sağır sultan bile duydu. Mahalle hatunları bile bunların hileli sermayesini irdelemeye başladılar.

Avrupada başka bir Yahudi aile ise, Fransız, İngiliz savasında şeytani hilelerle taban yapmış bütün hisse senetlerini satın alarak,bir müddet sonra satarak korkunç bir servetin sahibi olmuş.İngilizlere borç vererek savaş tazminatını kapatmış. Karşılığında İngiliz merkez bankasının kullanım hakkına sahip olmuşlardır.Yine savaşlarda Devletlere yardım ederek, ülkeleri borçlandırarak,borçlarının karşılığı olarak ülkelere sahip olmuşlardır.Oyun aynı,hile aynı, şeytanlıkta bir değişiklik yoktur. Bütün dünya halkları bunların bu hilelerine, gazablarından dolayı itiraz edemiyor gözükse de, bunlara nefret ve kin son raddeye doğru yükselmektedir. Kazançlarının sermayelerinin içinde bir damla alınteri olmadığı, yığınlarca araştırma ile ortaya çıkmıştır. Sözü pek,mert,gerçeklerin ortaya çıkması için hayatını ortaya koyan insanlar her toplumda vardır.İnsanlık köle olmak istemediği gibi, ecirde olmak istememektedir. Bu dalga boyu bütün evrene dalga, dalga yayılmaktadır.

Fıtratı tertemiz olan İslam, asrımız insanını hem sosyal, hem kalbi, hem ruhu boyutlarını inkişaf ettirecek, insan fıtratına en uygun hakikat olarak yüreğimizdeki yerini alacaktır.Hileci ,fıtratı kokuşmuş,yabanileşmiş bir kısım insanların elinde oyuncak hale gelmiş dinler,kurumlar ise tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur.

‘’Firavun veziri Hamana emreder.Bana yüksek bir kule yap. Musanın Rabbına bir rasad edeyim.Doğru söyleyenlerden mi yoksa yalancılardan mı? Anlayalım’’.Kutsal kitabın metinlerinden bir alıntı yaptım.
Şimdi bu metinde asırlar önce yaşamış ‘’Ben en büyük rabbınızım’’ deyen, ovada yaşayan birinin yüksek dağları arzulama hikayesidir. İnkar edilemez,kaçılamaz,bileği bükülemez yüce bir güç karşısında firavun çaresizliği. Bu duyguyu ilk çağ yunan felsefesi Zeus adıyla kutsal dağa yerleştirdi.İnkar edemediği tanrıyı,şeytani zekasının yardımıyla insani bir formatta yunan halkına,felsefesi kanalıyla da bütün dünyaya yutturdu.

Ege toprağına adım atar atmaz, Her adımda Yunan tanrı ve tanrıçalarının efsaneleriyle burun buruna geliyorsunuz. Tarihin hangi çağına yolculuk yaparsınız bilmem. Velakin uyduruk bile olsa tanrısız,ne bir zaman dilimi ne de mabedsiz bir köşe bulamayacaksınız. Avrupa,teknolojinin son raddesinde, son katına ulaşmasına rağmen uyduruk bir din olan Hristiyanlığın izbe kiliselerinde bir derman bir ışık aramakla meşguldür.

Dünyanın süper gücü Amerika uydu savaşlarından,yorgun bir demokrat olarak eli boş dönmüş.Kaşarlanmış,deforme ve dejenerasyona maruz kalmış bir din olarak Yahudilikten meded ummaktadır.Ay da, uzay da bulamadığı mutluluğu Yahudilikte bulacağını zannetmektedir. Ben inanıyorum ki asrımızın doyumsuz zekaya sahip insanı İslam dininde ve onun kitabında,o kitabın tarif ettiği Allahı bulacak gerçek mutluluğu yakalayacaktır.

Allah için her insan bir dakika düşünsün.Ömür nasıl yakalanamaz,baş döndürücü bir hızla, arkada bir çok şeyleri bırakarak kabrin karanlığına doğru akıyor.Medeniyet ve zirveye ulaşan teknoloji bu akışı durdurmaya gücü yetiyor mu? Hayır tam tersi teknoloji o hızı dahada artırdı.Genç yaşta kalb krizi, beyin kanaması,hiper tansiyon,süper tansiyon bir bakmışın kabrin karanlık dehlizlerinde yolculuğa çıkılmış.

İnsanlık, Kuranla barışmadan, cennete götüren diriltici nefesini hissetmeden,Allah’ın bu muhteşem kitabına şartsız teslim olmadan dünya ve ahiret saadetini yakalaması çok zor gözüküyor.

Halid KAYGISIZ
Yazar-Öğretmen