KELİME HAZ(İ)NESİ

Başarıda Kelime Haz(i)nesi Faktörü

“İngilizler ve Almanlar, okul öncesi çocuklarına 2000 kelime, 7–12 yaş grubundaki çocuklarına en az 5000 kelime öğretmeyi hedeflemektedirler. Bir insanın günlük hayatında azami 3000 kelime kullandığını kültürlü bir insanın kelime dağarcığında yaklaşık olarak 22.000–27.000 kelime bulundurmasının, kullanmasının gerektiğini, kendini yetiştirmiş bir insanın ise 40.000 kelime bilmesi gerektiğini tespit etmişler ve eğitimde hedef göstermişlerdir.” (KARAKUŞ, İdris. (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Sistem Ofset Yayınları)

“Yapılan incelemelere göre kimi ünlü yazarların söz dağarcıkları 5000 sözcük dolayındadır. Verlee adlı bir bilgin basit kimselerin 2000’den biraz çok, eğitim görmüşlerin ise en çok 4000–5000 dolayında sözcük kullandığını ileri sürer.” Bu sayıların çok üstünde ve altında kalanlar da bulunmaktadır: Vokabüleri (kelime varlığı) zengin bir yazar olarak bilinen Peyami Safa, eserlerinde 6.400 civarında çeşit kelime kullanmıştır. Ahmet Midhat Efendi, eserlerini 13.000 kelimeyle yazmıştır.” (TOSUNOĞLU, Mesiha, (2000). “Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi”, Millî Eğitim Dergisi, S.144.)

Ankara Üniversitesi`nin Yaptığı Bir Araştırma…
Konu: İlköğretim Okulları Ders Kitaplarında Kelime ve Kavramlar

Ders Kitaplarında ki Kelime Kavram Sayısı

• A.B.D. Ders kitaplarında ………71.618
• ALMANYA Ders kitaplarında ………70.400
• JAPONYA Ders kitaplarında……… 44.224
• İTALYA Ders kitaplarında ………31.762
• FRANSA Ders kitaplarında…….. 30.193
• S. ARABİSTAN Ders kitaplarında……… 13.576
• TÜRKİYE Ders kitaplarında……… 7.260

Gelelim Asıl Meseleye

Bir zamanlar Türkiye’de İmam-Hatip öğrencilerin Üniversite sınavlarında nasıl bu kadar başarılı oldukları sorulurdu.

Birkaç sebebi vardı bence;

İlki bir misyon sahibi olduğuna inanıp o hırsla sınavlara asılmaları ikincisi de kelime haz(i)nelerindeki zenginlik.

Beyni motora benzetecek olursak beynin benzini kelimelerdir. Öğretmenlik yaptığım yıllarda öğrencilerime de söylerdim. Yeni kelime öğrenmekten kaçınmayın. Çünkü beyinde ne kadar çok kelime haznesi olursa beyin o kadar çok çalışmaktadır.

Bin kelimeyle dünyayı ve hayatını anlamlandıran beyinle 3000 kelimeyle düşünen beynin ortaya koyacağı eser aynı olmayacaktır.

Öğrencilerin öğrenim sürecinde onları dersten ve anlam akışından uzaklaştırıp hedeflenen amacın dışında kör noktalara götüren ‘anlamadığı kelimelerdir’.

Hatta bu yüzden sınıf seviyelerine her zaman aldanmayıp kelimelerin anlamı üzerine durup tekrarında fayda var.Özellikle kimi sözlüklerde yapıldığı gibi cümle içinde kullanışıyla vermekde faydadan hali değildir.

Bu yüzden özellikle çocuklar anlamaz diyerek Talim Terbiye’den çokca tırpan yiyen  Osmanlıca, Arapça kelimeler muhafaza edilmeli hatta Latince tabirlerde bir meselenin aslı ve faslıyla ilgili ve üniversal bir kelime ise mutlaka öğretilmeli.

Zaten çocuğun anlamadığı kelime, beynini zorlayacağı derse giriş noktası olacaktır.
Elbette ki sınıftaki öğretici o kelimenin sınıfın seviyesinden yüksekte olduğunu bilecek ve sınıfa ‘Var mı bilen bu kelimenin anlamını ?’ diye sorduktan sonra aldığı cevapları toparlayıp kısaca açıklayacaktır.

Milli eğitimin yapması gereken çok basit bir şey var; o da Milli olmak.

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.