İŞİTSEL-GÖRSEL MALZEMELERİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE KULLANILMASI 5

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde din dersine yönelik sadece video çalışmaları yapılmamaktadır elbette.

Şu an günümüz şartlarının gerektirdiği yeni medya araçlarının çoğalması (ve birde bakanlığın ürettiği TV ve radyo programlarının TRT ekranlarından kaldırılması) üzerine bakanlık bünyesindeki e- eğitim ve e-portal şubesinde 2007 yılından itibaren ağırlıklı olarak etkileşimli eğitim materyalleri üretilmeye başlanmıştır. Burada temel mantık; kazanımlara yönelik parça bazlı çalışmalardır. Bizce de parça bazlı kazanımlara yönelik bu üretim süreci doğru bir yaklaşımdır. Elektronik ortamda yer alan metin, ses, video, animasyon, sunu gibi dersi destekleyici eğitsel içeriklere e-içerik denir.

E-içerik diye adlandırılan bu çalışmaların içerikleri ve amaçları şöyle sıralanmıştır

e-İçerik;

 • öğretim programına uygun,
 • ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile zenginleştirilmiş,
 • çevrimiçi ya da çevrimdışı kullanılabilen (internet erişimi olmadan da kullanılabilen),
 • öğrenenle etkileşimli ya da etkileşimsiz olarak iletişim kurabilen,
 • dersi destekleyici bilgisayar tabanlı materyallerdir.

e-İçerik Türleri Nelerdir?

 Bir e-İçerik aşağıdaki türlerde olabilir.

 • Metin
 • Fotoğraf, Tablo, Grafik… gibi
 • Ses
 • Video
 • Sunu
 • Animasyon (Canlandırma, birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntüdür. Günümüzde bilgisayar teknolojisi hem vektör hem de piksel tabanlı animasyonlar yapılmasına olanak sağlamaktadır. 2D animasyon tekniğinde saniyede 12 kare çizilerek yapılır.Genel olarak kategorize etmek gerekirse 3D, 2D, stop motion, cut-out en yaygın tekniklerdir.
 • Simülasyon (benzetim: taklit edilen gerçek bir olay genelde bilgisayar yardımıyla modellenmektedir.)

bilginesne

Öğrenme Nesnesi Nedir?

Öğrenme nesnesi farklı ortamlarda ve farklı amaçlar için geliştirilmiş, tekrar kullanılabilen e-İçeriklerdir. Bir öğrenme nesnesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • İnternet üzerinden erişilip eğitsel amaçlarla kullanılabilir.
 • Farklı amaçlar, farklı zamanlar ve farklı eğitsel ortamlarda yeniden kullanılabilir.
 • İhtiyaç duyulduğunda güncellenebilir.
 • Öğrenme nesnelerinde içerik küçük parçalara bölünebilir.
 • Bir bütün içeriği oluşturmak üzere bu nesneler birleştirilebilir.
 • Tanımlayıcı bilgilerle (meta data ya da üst veri) etiketlenebilir.

 

Bir öğrenme nesnesinin en önemli özelliği içeriğin küçük parçalara bölünebilmesidir. Bu parçalar istenildiğinde tek başlarına kullanılabilirler ve eğitsel bir anlamları vardır. Aynı zamanda bu parçalar farklı şekillerde birleştirilerek yeni öğrenme nesneleri oluşturulabilir.

 

Öğrenme nesneleri, defalarca kullanılabilir ve internet yardımıyla herkese dağıtılabilir. Bu yönü ile klasik öğretim materyallerinden farklıdır.e-portal şubesinde hazırlanıp “egitim.gov.tr” adresinde yayınlanan örnek öğrenme nesneleri incelenirse buradaki tanımlamalar daha iyi anlaşılabilir. Din dersi ile ilgili henüz örnek bir materyal olmamakla beraber 2009 yılında örnek materyaller konulacaktır. Çalışmalar Din kültürü öğretmenleri ile birlikte devam ettirilmektedir. 2009 yılı içerisinde Erzurum ve Van’da bakanlık tarafından organize edilen, din dersi öğretmenlerine yönelik eğitim programlarına biz de katılarak özellikle bir eğitim materyalinde içeriği geliştirme ve bunları video ve ses ile nasıl zenginleştirilebileceğine dair örnekler sunduk.

 

Bu öğrenme nesnelerinin üretilme aşamaları bakanlık bünyesinde üç kademede gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar;

1.İçerikçiler tarafından geliştirilen senaryolar. Bu senaryoların inceleme bölümüne verilmesi.

2.İnceleme bölümünden geçen bu senaryolardaki grafik animasyonların animasyon grubu tarafından çizilmesi.

3. Bilgisayar öğretmenlerinin, yapılan bu çizimleri flash ve action script gibi programlarla etkileşimli bir hale getirmesi.

4. İncelemeye verilen ürünün son hali, yayınlanabilir etiketini aldıktan sonra “egitim.gov.tr” adresinde yayınlanması.

 

Bakanlık bünyesinde genel olarak üretim aşamaları bu şekilde gerçekleştirilirken 2009 yılı itibariyle bu materyallere yönelik ses-video-fotoğraf işlerine ait üretim bandının kurulması ile ilgili çalışmalarda hali hazırda devam etmektedir.

……………………………………

Bu seminer, 23-24 Mayıs 2009′da Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) nin düzenlediği, İstanbul’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi” konulu sempozyumda sunulmuştur.

İbrahim DEMİRKAN

İsmail BÜYÜKSÜTCÜ

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.