İŞİTSEL-GÖRSEL MALZEMELERİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE KULLANILMASI 1

GİRİŞ

İnsanın varlıkla ilk teması görme ve işitme ile başlar. İlk olarak ise tabii çevresindeki nesnelerle.. Yaşı ilerledikçe kendi varlığını anlamlandırma ihtiyacı hisseder. Dini anlayışın ve bilgilenmenin oluşmasında ergenlik çağı dediğimiz- İslamiyet’e göre ise sinn-i mükellef olarak adlandırılan -teklif çağına kadar bilişsel-duyuşsal, ergenlik sonrası ise duygusal yönden her zaman beslenmeye ihtiyacı devam etmekle beraber daha bilinçli bir öğrenme dönemi başlar ve bu yüzden de Allah indinde insan mükellef olur yani yaptıklarından sorumlu bir hale gelir.

Çocukluk çağında soyut düşünce gelişmediği için genelde bu yaştaki eğitimin sure, kelime-i tevhid, imanın şartlarını ezberlemek, namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır gibi salt bilgiye ve biraz da pratiğe dayalı alanlardan yapıldığı görülmektedir.Bu arada bir yandan da küçük zihinlerin sorduğu yaratılış ve Allahın varlığına dair sorulara da elden geldiğince mantıklı cevaplar vererek onları ileriki yıllara, teklif çağı geldiğinde daha bilinçli bir şekilde inanmaları gereken imanın umdelerine hazırlanması gerekmektedir. İnsanlar küçük yaşlardan itibaren bu dünyadaki varlık sebebini sorgular ileriki yaşlarda ise tabiat ve onun ötesini düşünerek felsefi düşünceler ileri sürer. Bu noktada din, insanlık tarihinde bu sorgulamalara en çok cevap aranan, hayatın içerisinde en sık başvurulan adreslerden biri olagelmiştir. Zannedildiğin aksine din bu konuda hazır cevap şablonlar verip varlığın esrarı budur diyerek muhataplarını fikri tembelliğe sevk etmemiş tam tersi felsefi bir tefekküre davet ederek yaratılanları düşünmemizi istemiştir. Çünkü İslamiyet’e göre Tevhit sadece kütüphanelerde öğrenilecek bir kavram değildir. Kavranması, kökleşmesi için varlığı incelemek ve seyretmek gerekmektedir.İslamiyet’te Tefekkür ibadetten üstün tutulmuştur;

“Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır”(1)  

“Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde,tefekkür eden insanlar için elbette birçok ibretler (ve dersler) vardır.” Ali İmrân/190

Tabiattaki her varlık Allah’tan bahsetmektedir aslında. Alem, işaret ve sembol demektir. Hayvanlar âlemi, bitkiler âlemi derken kullandığımız âlem kelimesiyle de bir şeye işaret ediyoruz aslında. Bu da onları yaratandır. Demek ki dini eğitimde özellikle imanî konuların anlatımında kullanılacak malzeme hazır önümüzde durmaktadır. Din dersinde İlköğretim çocuklarına “Önümüzdeki 15 gün boyunca gökyüzünü izleyip rapor yazacaksınız” şeklindeki bir çalışma herhalde onların bir namaz suresinde duydukları dini heyecan kadar heyecanlandıracak, Allah’la olan irtibatlarını sağlayacak, dini duygularının güçlenmesine vesile olacaktır.

…………………………………………

1)Suyutî, Camiu’s-sağir, 2/127; Aclûnî, I/310

……………………

Kapak fotoğrafı Rosette nebula.. Rosette bulutsusudur. Güle çok benzediği için bu isim verilmiştir. Bizden yaklaşık 5.000 ışık yılı uzaklıktadır ve çapının 130 ışık yılı genişliğinde olduğu tahmin edilmektedir.

“Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman..” (Rahman Suresi, 37)

…………………………………………………..

Bu seminer, 23-24 Mayıs 2009′da Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) nin düzenlediği, İstanbul’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi” konulu sempozyumda sunulmuştur.

İbrahim DEMİRKAN

İsmail BÜYÜKSÜTCÜ

……..

 

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.