İNCEPTİON’DAN RÜYA TABİRLERİNE -SON-

Tüm dünya kültürleri içinde İslam âlimleri kadar rüyaya önem veren ve bu konuda yazılar yazmış, kitaplar telif etmiş başka bir medeniyet varmıdır bilmiyorum ama batının maneviyat, insan varlığının gerçekliği üzerine en son gittikleri nokta Freud’dan beri hep rüyalar ve bilinçaltı olmuş.

Doğrusu Batı felsefesinde fikirlerinde komple tutarlılık açısından Spinoza’dan başka bir isim yok ama alayı vala ile yıllardır her meselede önümüze konulan Freud ve Freudyen fikirlerden de gına geldi.

Psikolojik hadiselere Libido kavramı ad olarak verilince her mesele halledildi sanki. Bu da batının meşhur taktiklerindendir. Yerçekimi kanunu der işi halleder. Sizi Hüda canibine götürecek bir tefekkür ve tezekkürden uzak tutar.

Dünya nasıl dönüyor derseniz eski tabirle kuvve-i cazibe yani ‘çekim gücü’ yok efendim ‘merkezkaç kuvvet’ diye söze başlar ve devam ederler. Ad verince işi hallettik havasındalar.

Filmden dolayı rüya meselesine gelecek olursak bunun ‘sahih’ i var sahih olmayanı var.

Bediüzzaman’ın bu konudaki açıklamaları kayda değer.

Yani rüyaya fikir aşılamak v.s den çok geleceğin görüldüğü görülebileceği bir pencere olarak bakmak gerekiyor ama gördüğümüz şeylerin ne olduğu da tabire muhtaç bunu da belirtelim.

İnsanların ruhsal sinirsel durumu hatta uyku ortamının havasızlığı, uyku öncesi çok yemek yemek v.s bile rüyayı etkileyebilmektedir.

Olumsuz gözükenler tam tersi olumlu da olabilmektedir.

Birkaç örnek;

-Bir şeyhin müridi şeyhinden kopan bir parça etin kucağına düştüğünü görür rüyasında. Şeyhi şöyle açıklar; Korkma. Benim kızımla evleneceksin ve bir torunum olacak

-İmam-ı Azam Ebu Hanife rüyasında peygamberimizin kabrini açar ve dağılmış kemiklerini toplayıp düzeltir. Dehşetle uyanır. Tabiri açıktır;Dini sağlamlaştıracaksın, bozulmaya yüz tutan İslam fıkhını düzelteceksin diyerek tabir edilir.

– Sultan I.Ahmed, tahta çıktıktan bir süre sonra bir rüyasında, Avusturya-Macaristan kralı ile mücadele ederken sırtüstü yere düştüğünü, kralın da üstüne çıktığını görür. Aziz Mahmud Hüdayi şöyle yorumlar; Sırt insanın en kuvvetli yeridir. Toprak da en kuvvetli dayanaktır. Siz galip geleceksiniz. Denildiği gibi I.Ahmed galip gelir. Estergon vs. fethedilir.

Filme dönecek olursak görselliğin ustaca kullanımı özellikle sinema ortamında büyüleyici bir atmosferde hikayesini sunuş biçimiyle seyirciyi esir almayı biliyor.

Müzik kullanımı ise bayağı abartılı filmde. Bunun sebebi de dramatik akışın zayıf kaldığı yerleri güçlendirmek için olsa gerek.

Rüyanın görsellik ve kurgu açısından sinemayla ilgili yönüne Bediüzzaman da şöyle dikkat çekiyor;

“Evet, uyku nasıl ki avam(halk) için rüya-yı sadıka(sadık,doğru rüya) cihetinde bir mertebe-i velâyet(evliyalık mertebesi) hükmündedir.

Öyle de, umum için, gayet güzel ve muhteşem bir sinema-i Rabbâniyenin seyrangâhıdır.

Fakat güzel ahlâklı güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel levhaları görür. Fena ahlâklı, fena düşündüğünden, fena levhaları görür.

Hem herkes için, Âlem-i şehadet(Görünen alem yani dünya) içinde Âlem-i gayba(Görünmeyen alem,ahiret ve gelecek) bakan bir penceredir.

Hem mukayyet ve fâni insanlar için, sahayı ıtlak(boş) bir meydan ve bir nevi bekaya(sonsuzluğa) mazhar ve mazi ve müstakbel, hal hükmünde bir temâşâgâhtır(izleme yeri).

Hem tekalif-i hayatiye altında ezilen ve meşakkat çeken zîruhların(Ruh sahipleri) istirahatgâhıdır(dinlenme yeri).

İşte bu gibi sırlar içindir ki, Kur’ân-ı Hakîm, “Uykunuzu bir istirahat kıldık.” (Nebe’ Sûresi,9.Ayet) nevindeki âyetlerle, hakikat-i nevmiyeyi ehemmiyetle ders veriyor.” (Mektubat,28.Mektub)

Sözü Bediüzzaman’a bırakalım. Arzu edenler onun rüya, sadık rüya gibi konulardaki doyurucu açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz.

Bediüzzamanın rüya ile ilgili risalesinin girişinde yer alan İmam Rabbani’ye ait şiir de bizim son sözümüz olsun;

Neşebem ne şebperestem men (Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim)
Gulami şemsem ez şemsi miguyem haber (Hakikat güneşinin hâdimiyim ben size ondan haber getiriyorum)

Not: Filmin post-prodüctionunda Visual Effects Art Director’da yer alan Gurel Mehmet ismi ile CG effectlerde yer alan Muhittin Bilginer ismi dikkatimizi çekti. Nolan’ın önceki filmlerinde çalışan bu iki ismin profesyonel dünyada kendilerine yer bulmuş olmaları Türkiye adına sevindirici.

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.