İMAN İŞİ

gayb fazla 
nefis yağlı
kalabalıklar 
aşırı bağlı
lakin biraz öyle 
biraz böyle

hayat karışık 
gün yoğun
bazen bilinmez 
sağın solun
karanlık alacakaranlık 
sis pus
"yaşa git" olmuş

ona göre iste delili
ona göre bul

çün inanmayan çoksa da
nasıl inanırsan inan 
denmez insana
belki bir kelime 
belki bir hece
çıkar karşına
neden, söyle..
hiç olmazsa dersin
"fakat arıyordum"

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.