İMAM ŞİBLİ VE HACCA GİDEN ADAM -Kurban Bayramı ve Hacc vesilesiyle-

Kitabiyat bölümünde genelde kitap tanıtımlarını bol miktarda alıntılarla yapıyoruz. Bu sefer farklı bir şey yaparak bir kitaptan sadece bir bölümü sizlere aktaracağız özellikle hacı adaylarına bu bölümü tavsiye edebilir umreye gidenlere okumalarını salık veririz. Aşağıdaki metni Ankara Ü. İlahiyat fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Bayraktar’ın “İslamda İbadet Fenomolojisi” (Akçağ yay.) adlı kitabında okumuştum(Sh.65-69). Metinde İmam Şibli’nin Hacdan dönen birisiyle hacca ait rükünlerin hikmeti ve anlamları bağlamındaki karşılıklı konuşması yer almaktadır. Adı geçen İmam ŞİBLİ (864?-945) tasavvufun büyüklerinden. Cüneyd el-Bağdadi’nin talebelerindendir. Bağdat’ta vefat etmiştir. Değerli hocamız da bu konuşmayı Süllemi’nin Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan el yazması tefsirinden almış. (Sülemi;Hakaikuk Tefsir, Fatih, Süleymaniye, No: 261,v.33a-34a;No:262,v.24b-25a)

“Bir adam Şibli’ye gitti. Şiblî (k.s) ona dedi ki:
-Nereye gidiyorsun?
-Hacca
-Öyle ise iki çuval götür, onlara orada rahmet doldur ve onları giy, bize getir ki,hacdan nasibimiz olsun;gelene onu verelim, ziyaret edeni onunla ağırlayalım.

Adam diyor ki: ‘Huzurundan vedalaşıp çıktım. Döndüğüm zaman Şibli bana sordu:

-Haccettin mi?

-Evet.

-Haccetmek için ne amel yaptın?”

-Guslettim, ihrama girdim, iki rek’at namaz kıldım ve telbiye ettim

-Bununla haccı akdettin mi(ahdettin mi, söz verdin mi Allaha)?

-Evet.

-Peki, yaratıldığından beri bu akdine muhalif bütün akitleri bozdun mu?

-Hayır.

– Sen akdetmemişsin.

-Sonra elbiseni çıkardın mı?

-Evet.

-Yaptığın her işten de soyundun mu?

-Hayır.

-Sen elbiseni çıkarmamışsın.

-Sonra temizlendin mi?

-Evet.
-Bu temizlenmenle sende bulunan her illeti giderdin mi?

-Hayır.

-Sen temizlenmemişsin.

-Sonra telbiye ettin mi?(Lebbeyk Allahümme lebbeyk…- Buyur Allahım emret…anlamında dua)

-Evet.

-Aynen telbiyenin cevabını aldın mı?

-Hayır.

-Sen telbiye etmemişsin.

-Sonra Harem’e girdin mi?

-Evet.

-Harem’e girmenle her haramı terk etmeye ahdettin mi?

-Hayır.

-Sen Harem’e girmemişsin.

-Sonra Mekke’yi gördün mü?

-Evet.

-Mekke’yi görmenle Allah’tan sana hal geldi mi?

-Hayır.

-Sen Mekke’yi görmemişsin.

-Mescid-i Haram’a girdin mi?

-Evet.

-Allah’a yaklaşmaya erdin mi?

-Hayır.

-Sen Ka’be’yi görmemişsin.

-Üç defa remledip, dört defa yürüdün mü?

-Evet.
-Seninle beraber olduğun bildiğin her şeyden kaçıp kesildin mi? Dört defa yürümekle güvene erip bundan dolayı Allah’a şükrettin mi?

-Hayır.

-O’ndan başka şeylerden kesilmemişsin.

-Hacer’i musafaha ettin mi?

-Evet.

-Yazık sana, hani denilir ki, Hacer’i musafaha eden Hakk’ı musafaha eder; Hakk’ı musafaha eden de güven mahallindedir. Binaenaleyh sende güven alameti göründü mü?

-Hayır.

-Sen Hacer’i musafaha etmemişsin.

-İki rekat namaz kıldın mı?

-Evet.

-Allah azze ve Cele’nin önünde durur gibi, oldğun yerde durup niyetini O’na gösterdin mi?

-Hayır.

-Sen namaz kılmamışsın.

-Safa’ya çıkıp orada durdun mu?

-Evet.

-Ne amel ettin?

-Orada tekbir ettim.

-Safa’ya çıkmakla sırrın saflaştı mı? Rabbını tekbir etmekle ekvan gözünde küçüldü mü?

-Hayır.

-Sen Safa’ya çıkmamışsın ve tekbir de etmemişsin.

-Sa’yinde hervele ettin mi?

-Evet.

-O’ndan O’na kaçtın mı?

-Hayır.

-Sen Hervele ve sa’y etmemişsin.

-Merve’de durdun mu?

-Evet.

-Merve’de iken üzerine sekine’nin (huzurun) indiğini gördün mü?

-Hayır.

-Sen Merve’de durmamışsın.

-Oradan Mina’ya gittin mi?

-Evet.

-Temenni ettiğin sana verildi mi?

-Hayır.

-Sen Mina’ya gitmemişsin.

-Hayf Mescidi’ne girdin mi?

-Hayır.

-Sen Hayf Mescidi’ne girmemişsin.

-Arafat’ a çıktın mı?

-Evet.

-Halkedildiğin (Yaratıldığın) ve varacağın hali bildin mi? Bildin mi ki Rabbin kimdir ve inkar etmekte olduğun o Zat-ı Kibriya kimdir? Ve hak sana, havassı aşina kıldığı bir hal gösterdi mi?

-Hayır.

-Sen Arafat’a çıkmamışsın.

-Meş’ar’e koştun mu?

-Evet.

-Orada Allah’ı, masivayı hatırlamayı unutturan bir zikirle zikrettin mi? Ve ne ile cevap verildiğini ve ne ile hitabedildiğini anladın mı?

-Hayır.

-Sen Meş’ar’e gelmemişsin.

-Kurban kestin mi?

-Evet.

-Şehvetlerini ve iradeni Hakk’ın rızasında ifna ettin mi?

-Hayır.

-Sen kurban kesmemişsin.

-Şeytana taş attın mı?

-Attım.

-Sendeki cehaleti attın mı ve bu suretle sende ilim zuhur etti mi?

-Hayır.

-Sen taş atmamışsın.

-Ziyaret ettin mi?

-Evet.

-Sana hakaikten bir şey keşfedildi mi? Yahud ziyaret sebebiyle ikramların arttığını gördün mü? Çünkü Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Hacılar ve umre yapanlar, Allah’ın ziyaretçileridir. Ziyaret edilenin kendisini ziyaret edene ikram etmesi haktır”

-Hayır.

-Sen ziyaret etmemişsin.

-İhlal ettin mi?

-Evet.

-Helal yemeye azmettin mi?

-Hayır.

-Sen ihlal etmemişsin.

-Veda ettin mi?

-Evet.

-Nefsinden ve ruhundan bi’l-külliye çıktın mı?

-Hayır.

-Sen veda etmemişsin ve Hac da etmemişsin. Eğer istersen tekrar dönüp haccetmen gerekir. Ve eğer haccedersen bu söylediğim şekilde haccetmeğe çalış.

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.

4 thoughts on “İMAM ŞİBLİ VE HACCA GİDEN ADAM -Kurban Bayramı ve Hacc vesilesiyle-

 • 14/11/2010 tarihinde, saat 10:15
  Permalink

  İmam Cafer Sadık(R.a)’ın da bu anlamda güzel açıklamaları vardır;

  “Bir daha geri dönmeyecekmiş gibi kendini o yolculuğa hazırla.
  Kurban kestiğin zaman, hevâ, heves ve tamah boğazını kes.
  Başını tıraş etmekle bâtınî ve zâhirî ayıpları, kötü sıfatları terket.
  Vedâ tavafı ile Allâh’tan gayrı her şeye vedâ et.”

  Demek kurban kesmek sadece hayvan boğazlamak değilmiş. Nefisperestliği dünya perestliğide kesmek lazım hemde kökünden.

  Yanıtla
 • 14/11/2010 tarihinde, saat 10:44
  Permalink

  Mükemmel bir yazı. Çok çarpıcı doğrusu hacca gidenlere okutmamk lazım eyvah bizim hac olmamış diye üzülebilirler.Allah razı olsun

  Yanıtla
 • 10/09/2012 tarihinde, saat 15:03
  Permalink

  harika bir yazı, bence Diyanet riyaseti bunu bir tiyatro eseri haline dönüştürmeli ve tv lerde yayınlanmasını sağlamalı

  Yanıtla
 • 24/01/2015 tarihinde, saat 19:31
  Permalink

  Mevlam; Umre yi Umre gibi, Hac cı da Hac gibi yapan kullarından nasip etsin.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 6