İKS SORUN MU ÇÖZER KENDİSİ Mİ SORUN YOKSA

Bilindiği gibi İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) daha çok ‘Öğrenci öğretmene not verecek veliler müdürleri değerlendirecek ,olur mu böyle şey’ tartışmalarıyla gündeme gelmişti.

İKS ile ilgili memnuniyet ve şikayetleri değerlendirmek üzere MEB adına alan taraması yapan YPMC firması benimle de bir görüşme yaptı. Sendika olarak Egitim-Bir-Sen aracılığıyla fikirlerimizi öğrenmek istemişler. Genel merkezin yönlendirdiği isimlerden birisi de ben olmuşum.

Röportaj şeklinde geçen görüşmenin ses kayıtları da var fakat ben YPMC’nin benim anlattıklarımdan yola çıkarak hazırladıkları kısa, öz ve özet metne şerhler düşerek sizlerle paylaşmak istedim.

YPMC’nin benim görüşlerimden yola çıkarak hazırladığı bu metinde yer alan parantez içindeki ifadeleri sonradan kendim ekledim.

Aslında çok daha radikal şeyler söylediğim halde İKS ile ilgisi olmadığı için galiba nazarı itibare alınmamış.

MEB’in özel sektörle böyle bir iş yapması tüm bunlar birilerine para kazandırmak için mi yapılıyor sorusunu da akla getirmiyor değil.

Fakat devlet eliyle sorulan sorular da devlete verilen cevaplar da ne zaman samimi olmuştur ki?

BİLMEYENLER İÇİN KISACA İKS
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir. İlköğretimde kaliteyi arttırmayı hedeflemekte olan Çocuk Dostu Okul Projesi kapsamında 2003 ve 2006 yıllarında hazırlanan kılavuzlarda Çocuk Dostu Okul standartları ve göstergeleri ortaya konulmuş ve bu standartlar ülke genelinde 326 pilot okulda uygulanmıştır. Bu standartların ve göstergelerin revize edilerek tüm ilköğretim okullarına yaygınlaştırılması amacıyla katılımcı bir anlayışla dinamik bir yapı arz eden İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) geliştirilmiştir. İKS, okullarımızın belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okullarımızın taşıması gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. İlköğretim Kurumları Standartları okullarımızda çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin çocukların yüksek yararı gözetilerek yürütülmesi için çocuk hakları sözleşmesinin Okul Liderliği ve Yönetime Katılım, Eğitim Öğretime Erişim, Etkili Eğitim Öğretim, Sağlık, Güvenlik ve Koruma, Eğitim Öğretim Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.
YPMC’ NİN GÖRÜŞME SONRASI İKS HAKKINDAKİ FİKİRLERİMİ ÖZETLEDİĞİ METNİ

EĞİTİM-BİR-SEN 09.09.2011
İbrahim Demirkan

Öğrenci ve velinin öğretmeni değerlendirmesine olanak sağlaması sistemin güçlü ve faydalı yönlerinden biridir. Ancak öğrenci henüz kendini öğrenirken, eğitimi tamamlanmamış çocuğun öğretmeni değerlendirmesi sorunludur. Öğrencinin öğretmeni değerlendirmesi konusunda sorular dikkatli ve titiz bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.
İKS güzel bir düşünce aslında Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, cumhuriyet misyonuna göre, sözde muhakeme edebilen ve düşünebilen bireyler yetiştirmeye olanak sağlamak için yola çıkmış gibi görünse de o yolla beyanatlar verilmiş olsa da neticede eğitim sisteminin istediği insan tipinin iradesini ve aklını cumhuru idare edenlerin eline bırakmış, misyoner ruhlu vatandaşlar yetiştirmek istediğini ve bunu arzuladığını da biliyoruz.(Neticede kastım İKS sisteminin halkın kendi kendini kontrolü öğreteceği, eğitim başta olmak üzere hayata ait her şeyde devlet bilir o yapar mantığından uzaklaştırabileceğini gördüğüm için)
Sistem, bölgesel ve bireysel olarak öğretmenin yapacağı yanlış işten kendini çekebilir ancak kanun ve tüzüklerde olmayan, öğrencinin hayrına yapılacak bir girişimi de engelleyebilir.
(Buna görüşmede verdiğim ama burada verilmemiş bir örnek açıklayıcı olabilir. Kırıkkalede babasının sanayide dükkanlarda çalıştırdığı bir çocuk 15 gün olan devamsızlık sınırını aştığı için o yıllarda okuldan uzaklaştırılıyor ve gelecek yıl sınıf tekrarı yaptırılıyordu. 6 yada 7. Sınıfta ki bu çocuğun sınıf öğretmeni olarak 15 günü aşsada babası tarafından hemen sanayide çıraklığa gönderileceğini bildiğim için gönlüm elvermedi ve o çocuğu sanayide atölyelerin içinde kaybetmek istemedim. Bu yüzdende devamsızlık sınırını aşsada idare ettim)
Yedinci ve sekizinci sınıftaki çocuklar, ailede yetişme biçimi ve öğretmenin açıklamalarının kendi geliştirdiği düşüncelere ters olması durumunda sıkıntı yaratabilir ve soruları sağlıklı cevaplandıramayabilir.
Çocuklara yöneltilecek sorular, çocukların ideolojik duruşları ve kendilerine göre biçimlendirdikleri düşüncelerini göz önünde bulundurarak, onların tarafsız kalmasını sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır.
Okul idarecilerinin yeterli ödenek almaması sonucu olarak velilerden para istemesi gibi bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Veli ise bunu olumsuz değerlendirirken formlarda da okul idarecisinin olumsuz olduğu yönünde cevap verebilir . (Bunu şikayet konusu yapabilirler)
Güçlü: Eğitimin amacı, kişiyi muhakeme edebilen, düşünebilen, farklılıkların farkına varabilen bireyler olmasını sağladığı için İKS bu süreçte çok faydalı olacaktır. Çünkü katılımcı bir yönü vardır.
Güçlü: Denetlemeyi hızlandırır. İnsanlar sonuçların sanal ortamda görüleceğini bildiği için yapacakları hataları önleyebilirler.
Sistemi kullanacak velilerin sosyo-ekonomik ve kültürel seviyeleri çok önemlidir.
Sistemi kullanmaları açısından velilerin cesaretlendirilmesi lazımdır. Eğitimden anlamasa da eğitim sürecini değerlendirebilir.(Yumurtlamasam da iyi yumurtadan anlarım özdeyişi gibi)
Eğitimde amaç bir kişinin ahlaklı, dürüst olması ve değerlerine sahip çıkmasıdır. İKS de yetişecek bireylerin bu nitelikte olmasına aracılık eder.
Zayıf Yön: Bireysel değerlendirmede objektiften uzak olması ise sistemin zayıf yönlerinden biridir.
Velilerin verileri manuel girmesine olanak sağlanmalıdır; her veli bilgisayar ve internet ortamına sahip değildir. Bazı okullarda çocuklar veli adına anketi doldurmaktadır; bazı okullarda da öğretmenler.
İKS zamanla daha iyi oturacaktır.
İKS ile elde edilen verilere %100 güvenmeyip ikinci bir kontrolün yapılması gerekmektedir. (Velilerin yerine doldurulan anketlerde objektif olunmayacağı için)
İKS otokontrol sağlamaktadır ve otokontrole yol açan her şey iyidir.
İKS aracılığı ile eğitimde özeleştiri yapılabilecek; merkezi dikkatli olmaya sevk edecektir.
Uygulama:
Lehte ve aleyhte bir tepki gelmemiştir. Aleyhte bir tepki gelmemiş olması işlerin yolunda gittiğini göstermektedir.
Türkiye gibi nüfusu çok olan ülkeler için güzel bir sistemdir. En iyi eğitim yüz yüze olan; en iyi kontrol ise kişinin oto kontrolüdür. İKS de bunu sağlayacak gibi gözükmektedir.
SİSTEM, SORUNU GÖSTEREN BİR SİSTEMDİR ANCAK SORUNU ÇÖZEBİLECEK BİR SİSTEM GİBİ DURMAMAKTADIR.

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.