İBNİ KEMAL NEDEN ALİM OLDU?

İbni Kemal, Molla Lütfi, Fatih Sultan Mehmet, Sinanüddin Yusuf hakkında kısa belgesel.


………….

Molla Lütfi’nin bir ders esnasında “namazımız kuru yatıp kalkmadır” dediği, bu yüzden şikayet olunduğu ve zındıklık suçuyla idam edildiği söylenmekte.

Aslında ise Yavuz Sultan Selim’in bir sorusu üzerine İbni Kemal’in belirtiği üzere; eleştirilerinden çekinen zevatın bu işi tezgahladığı “hased-i akrân belâsına uğradığı” görüşü hakimdir.

Molla Lütfi’nin idamına karşı çıkan Efdalzade’nin konuyla ilgili risalesi ve ayrıntılar için bknz.

………….

İdama önce çekimser kalan sonra onaylayan -dört kişilik hakim heyeti var- Molla Ahaveyn’in konuyla ilgili görüşleri ise şöyle.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.