HZ.ALİ’NİN (R.a) SÖZLERİNDEN SEÇMELER -1-(Nehcü’l Belaga’dan Seçmeler)

“Nehcü’l Belaga” Bağdat’ta yaşamış ve 1015 yılında vefat etmiş olan eş-Şerif er-Radi’nin Hz.Ali’nin(R.a) konuşmalarını, mektuplarını ve hikmetli sözlerini derlediği bir kitaptır.

Anlamı “Belagatin Yolu” demektir. Türkiye’de bir çok tercümesi olduğu halde tahkikli en yetkin baskısı Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN’ın çevirip, gerektiği yerde notlar düştüğü Beyan yayınlarına ait baskısıdır.

Bizde bu baskıdan sizlere güzel sözler aktarıyoruz. Alıntılar uzun olduğu için 4 bölüm halinde yayınlayacağız. Faydalı olması dileğiyle…

-Bulduğunuz bu dünyanız, benim yanımda bir keçinin aksırmasından daha önemsizdir.s.38

-Adalet kimi sıkıyorsa bilsin ki, zulüm daha büyük sıkıntıdır. s.43

-Sağ ve sol, sapkınlıktır. Orta yol, üzerinde var olan Kitap, peygamberliğin izleri ve sünnetinin kaynağının bulunduğu yoldur.s.43

-Ölülerinizin gördüklerini bizzat görseydiniz kaygılanır ve korkardınız; işitir ve itaat ederdiniz. s.47

-İçinizden uzunluk ve genişlik sahibi birisinin yeryüzündeki payı, şimdi yanı üzere toprağa bulanacak şekilde kendisi kadardır.s.85

-Heva ehliyle oturup kalkmak, imanın unutulduğu yer ve Şeytan’ın huzurunda olmaktır.s.87

-Bilmediğiniz şeyleri söylemeyin! Hakkın çoğu, inkar ettiğiniz şeylerdedir.s.89

-Allah, mühlet ve refah vermeden bir çağın zorbalarını hiç helak etmez; sıkıntı ve bela olmadan ümmetlerden hiç kimsenin kemiğini tedavi etmez.s.89

-Her kalp sahibi anlayışlı değildir;her kulak sahibi işitmez; her bakan görmez (Karşılaştırınız;Araf 179) s.90

-Onlara göre maruf, kendi bildikleri; münker ise inkar ettikleridir.sh.90
-sanki her biri kendi nefsinin imamıdır.s.90

-Allah’ın kulları! Tartılmadan önce nefislerinizi tartın; hesaba çekilmeden önce siz onları hesaba çekin;boğazınız sıkılmadan nefes alın;zorla sürüklenmeden-sizden istenene-tabi olun! s.91

Hz. Osman’ın (r) öldürülmesinden sonra kendisine bey’at edilmek istendiğinde Benim size vezir olmam, sizin için emiriniz olmamdan daha hayırlıdır. s.101

-Kendisinden önce başka varlığın olmadığı Evvel, kendisinden sonra başka varlığın olmadığı Ahir; kendisinden daha açık bir şeyin olmadığı Zahir; kendisinden daha gizli bir şeyin bulunmadığı Batın olan Allah’a hamd olsun.s.104

-Resulullah (s) hakkında
Allah, onunla kinleri gömdü; düşmanlıkları söndürdü; birbirine uzak olanları kardeş olarak birleştirdi; yakın olanları ise ayırdı.s.104
-Zalime mühlet vermesi, onu hesaba çekmeyeceği anlamına gelmez. s.104

-Ümmetler, çobanlarının(idarecilerinin) zulmünden, ben ise tebamın zulmünden korkar oldum. s.104

-Sizi sabah düzeltiyorum; akşam bana yay gibi geliyorsunuz. Düzelten aciz kaldı, ama düzeltilen yorulmadı! s.105

-Arkadaşınız(kendisi), Allah’ a itaat ettiği halde ona isyan ediyorsunuz. Şamlıların arkadaşı ise(Hz. Muaviye) Allah’a isyan ettiği halde ona itaat ediyorlar. s.105

-Olanlar için O’na hamd eder; olacaklar için O’ndan yardım dileriz. O’ndan, bedenler için sıhhat istediğimiz gibi, din işlerinde de sıhhat isteriz.s.106

-Bilmiş olun ki, Muhammed (s) ailesinin durumu gökteki yıldızlar gibidir. Bir yıldız kaybolursa bir başkası doğar. Sanki Allah’tan gelen ihsanların tamamlandığını, ancak ümit beslemediğinizi görüyorum.s.108
-Alim, mertebesini bilendir. Mertebesini bilmemek, insana cehalet olarak yeter! S.109

-Dünyayı ekmeye çağrılsa çalışır-çabalar; ahireti sürmeye çağrılsa tembellik eder.s.109

-Bu zamanda ancak uyuyan(kötülükten sakınan) bir mümin kurtuluşa erer. Hazır bulunduğunda tanınmaz; kaybolduğunda yokluğu hissedilmez.s.110

-Ey insanlar! Kabın içindekiyle birlikte ters çevrilmesi gibi, yakında da İslam’ın ters çevrildiği bir zaman gelecek. S.110

-Doğruluk batar, yalan taşar; sevgi dilde kalır; insanlar kalpleriyle tartışır; günahkârlık nesep, iffet ise şaşkınlık verici olur. İslam, ters giyilen kürk gibi ters giyilir. s.115

-Peygamberimiz hakkında; Kalbiyle dünyadan uzaklaştı. s. 118

-Akraba ziyareti malı artırır; ömrü uzatır. (Benzer hadislerde vardır) s.119

-Sizden saklanan gaybtan bildiklerimi bilseniz, yaptıklarınız için ağlayarak ve sinelerinizi döver gibi nefislerinizi döverek yollara düşerdiniz. Mallarınızı, başında bir bekçi ya da üzerinde bir gözetici bırakmadan terk ederdiniz. s.127

-Allah’a yemin olsun ki, size Sakif’in sapkın ve zalim çocuğu musallat edilecek.s127

-Savaş alanındaki konuşmasından Kurtuluş, saldıranındır; helak, ağırdan alanındır. S.132

-Tahkim hakkında yaptığı bir konuşmadan

Biz insanları değil, Kur’an’ı hakem tayin ettik. Kur’an, iki kapak arasında satırlar halinde yazılıdır. O, herhangi bir dili konuşmaz; ona bir tercüman gerekir; onun hakkında insanlar konuşur. Topluluk bizi, aramızda Kur’an’ı hakem olarak kabul etmeye davet edince, Yüce Allah’ın Kitabından yüz çeviren grup olamazdık. Münezzeh olan Allah, “ Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah’a ve Resule götürün” Nisa 59 buyurmuştur s.133.

-Benden dolayı iki grup helak olacak: Biri sevginin haktan uzaklaştırdığı aşırı sevenler; diğeri de nefretin haktan uzaklaştırdığı aşırı nefret edenler. Davranış olarak insanların benim hakkımdaki en hayırlıları, orta yolu benimseyenlerdir. Orta yoldan ve büyük çoğunluktan ayrılmayın! Allah’ın eli, toplulukla beraberdir.(Bu söz aynı zamanda hadistir” Allah’ın eli topluluğun üstündedir”) s.135

-Rebezeye sürgün edilen Ebu Zer’e
Topluluk dünyaları için senden korktu; sen ise dinin için onlardan korktun! s.138

-Sana ancak hak arkadaşlık yapar; seni ancak batıl yalnız bırakır. s.138

-Ben, sizi Allah için istiyorum; siz ise beni kendiniz için istiyorsunuz. s.142

Büyük hadiselerden sonra hakim olan bir imamdan söz edilmektedir
-Hidayeti arzuya atfettiklerinde o, arzuyu hidayete atfeder. Kur’an’ı kendi görüşlerinde atfettiklerinde o, görüşü Kur’an’a atfeder s.144
-Yeryüzü ciğerinin parçalarını(gümüşü ve altınını) çıkarıp ona verecek. Onu barışla sorumlu kılacak. Size uygulamanın nasıl düzgün olacağını gösterecek, Kitabın ve sünnetin ölüsünü diriltecektir.

-Ey Allah’ın kulu! Bir kimseyi günahından dolayı ayıplamaktan acele etme! Belki de onun bu günahı bağışlanmıştır. s.145

(Devam edecek)

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.