HAZIR-KISIR PAKETLER VE ÇIKIŞ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Günümüzde büyük ölçüde medya eliyle hazır paketler servis ediliyor beyinlere.. Bunlar heva heveslerle süslenmiş, icabında bir takım faydalar da içeren ve ille de belli şeylere yöneltme amacı taşıyan özellikteler. Belli yaşam tarzlarına, tüketim alışkanlıklarına, reflekslere vs. Bunların entellektüel boyu var, genç boyu var, çocuk boyu var, halk boyu var.

Öte yandan, bunların karşısında durmaya çalışan dini öğretiler de ya belli yerlere, klişelere hapsediliyor ya kötü gösteriliyor ya sulandırılıyor. Buradaki en büyük sorun ise dini alanın bugüne baskın gelecek, bugünü değiştirebilecek ölçüde bir bilinç alanına sahip olmadığı (olamayacağı) zannıdır. Çünkü bugün tarih ve kainat algılarından değiştirilebilir, o ise yoğun okumalar, tesbitler gerektirir ve gün zaten hazır paketlerle buna mani oluyor ayrı, dinin böyle okumalara yönelttiği de vurgulanmıyor. Tam tersi söylemler ise mübarek lokomatif..

Çünkü Kuran’ı iyice anlamamız gerekiyor şeklinde bir anlayış yok. Olanlar zayıf ve geleneği eleştirmek derdinde sadece. Bu açıdan “entellektüel boy paket”e giriyor çoğu denilebilir. Hasıl bunu varoluş meselesi yapmadan çıkış imkansız gibi. Zaten niye daha aşağı olsun ki..

Ayette denilir ki: De ki; Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi (akıllı) alemlerin Rabbi Allah içindir. [Enam 162]

Bu çerçevede ciddi şekilde konuşulan Kurani meseleleri her fırsatta öncelemeli ve bir literatür, birikim, yoğunluk oluşturmalı. Özellikle bugüne dair ve tarihi de okuyan.. Yoksa Kuran herşeyi içermekte gibi söylemler havada kalacaktır ve gün yürüyecektir.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.