HAYALET KUŞLAR

hayalet gibi 
tepemizde dolaşan iki kuş
akbaba gibi
kartal
yahudileşme hristiyanlaşma
“kaptı kapacak”
“ne idüğü mechul”

kimi der ki münkirleşme müşrikleşme
kimi der kabukçulaşma özcüleşme
kimisi dünyevileşme batınileşme
fırkacılaşma asabiyyet
ifRat tefRit
birilerini vuracak
vurdu vuracak

herhal kaçınmayanı
en başta

sağa sola kaçarak olur mu?
dursak gider mi?
çapraz mı gidek?..
“dosdoğru..”


hakikate kaçılacak, ne çare
ne çare!
gelinmeyen 
bir türlü..

.....................

 

hasanberk

1975 İstanbul doğumlu şair ve araştırmacı yazar.