GERİYE KALIYOR NİYET

Aklı maaş neredeyse insanların bütün bilinçaltını kaplamış durumda.

Modernizm.. Altında gelenek.. Dini de kapsayacak şekilde neredeyse.. İnsanda zaten nefis var. Türlü ideolojik gruplar.. Ve bütün bunlar medyayla iletişimle sürekli beslenmekte. Karşıtlıklar bunun üzerinden oluş-turul-makta, sür-dürül-mekte. Ve bir yandan da yine bunu sağlamak için korkular evhamlar üfürülmekte sürekli. Mesela Tevhid vurguları, sanki ideolojik bir şey olarak lanse edilmekte. Kimisi de böyle yapmakta işin doğrusu. Garip bir çıkmaz.

Tuhaf olansa çoğusu bunu gayet normal, hayatın bir gereği olarak yapmakta etmekte. Dağ gibi bilinçaltını görmemekte. Ona göre fren, stop, alkış, u dönüşü yapmakta insanlar, fazla anlamasa da, otomatik bir şekilde. Çünkü bilinçaltı devrede. Bütün bir zihin (varlık) dünyası!.. Böyle bir gidişat. Ülke içinde de ve dünya çapında da bu sözkonusu, buna göre bir sistem. Sıradan insanda da idealistte de.. Ondan sonra işin yoksa herşeyi açıkla, izah et. Çünkü aklı maaş anında devreye girdiği için insanlarda, durup tek tek bütün meseleleri ve dibine kadar açıklamak gerekmekte. Ben ise diyorum ki, Aklı Maad!.. Çünkü bu ne sonu gelecek bir konuşmadır, ne bir şeyi başlatacak. Üstelik böylesine içiçe geçmiş, bin türlü spekülasyonun, provakasyonun döndüğü mevzularda sebep sonuç aramak bulmak zaten bir ömür. Üstelik aklı maaşa izah edecek derecede..  

İnsanlar meal okusun ve anlamaya çalışsın. Bu internet çağında herkesin aklıyla Tevhide ulaşabileceği gerçeği var. Buna yöneldiğinde gerekli bilgilere ulaşabileceği..  Geriye kalıyor, niyet.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.