GERÇEĞİN KALBİNE YOLCULUK-1(Ödüllü Sinopsis)

 KARAKTERLER

MEHMET: Hazineyi bulmak için yola çıkan ana karakter. Arkadaşları Cem, Saim (Varlıklı aile çocukları) , Faik, maddi durumu normaldir.
JALE: Kız kardeşi.

BABA,ANNE.
DEDE: Mehmedin dedesidir. Şapka inkılabında asılmıştır Mehmet ilgi duyana kadar unutturulmuş, bahsedilmeyen birisidir.

KİTAPLAR: Hazineyi bulmada delil olarak kullanılan, ipuçlarını veren kitaplardan I.kitap olarak bahsedileni Hubab’dır.

I.KİTAP: HUBAB, Bediüzzaman Said Nursi. Ankara. Ali Şükri Matbaası, 1339-1341. Toplam, 23 sh. Bu kitabın son sahifesinde misal kelimesine el yazısıyla “Misal ile iki makamın farkı” diye dipnot düşülmüştür.
2.KİTAP: HÜCCETÜL İSLAM: İmam Gazali. Lazkiye Mutasarrıfı Mehmed Ali Ayni. İst. Matbaai Amire, 1327 (364.sh.sine kadar) Bu kitabın içindekiler kısmında Hubab’da dipnot olarak yer alan ” Misal ile 2 makamın farkı” kitaba ait bir bölüm başlığıdır. 223.sh.’den itibaren elif-nun-kaf-re-kapalı hemze’den oluşan (Ankara) yazısı birer sahife arayla alt alta düşen harflerden oluşur. Elif harfinin bulunduğu sahifenin bir sahife sonrasında tam altında nun, onun bir sh. sonrası tam altında (Kaf-Re) ve 2 sh. sonrada (HE) vardır. He harfi yuvarlak içine alınmış, diğer harflerin altıda dedesi tarafından çizilmiştir.
Mehmet 3 ilden hazineyi bulmak için delil toplamaya gider.
1.İZMİR: Dario Moreno (Ünlü bir müzisyenin adı) sokağında Yahudiler otursa da burada ki Rum’un Mehmet’in dedesine borçlu olması Müslümanların, gayr-i müslimlere hoşgörülü yaklaşarak onları dinleri üzerinde yaşam hakkını vermesini temsil eder. Bu yüzden de Rumlarla beraber 2 Yahudi de eğlenebilir. Dedenin Mardin’deki Hafız Muhammed’e borçlu olması ise o bölgenin ihmal edilmişliğinin sembolüdür.
3.delilin olduğu Niğde’de ki Alaaddin Caminin dış kapısındaki portralde oluşan kadın yüzü şeklinin Milli Gazetede haber olarak okumuş, geçen senede fotoğrafını almıştım. Bu güneş ışığının vurmasıyla gölgelerden oluşan örme saçlı kadın yüzünün Niğde’de hazırlanmış posterleri vardır.
Unutturulan dede ise unutturulan, redd-i mirasla kurban giden kültürel mirastır.
Güzel bir manzara gibi ifadelerin geçtiği mekanları belirtmedim. Sadece Salda Gölünün özelliklerini ve adını verdim . (Burdur-Denizli Karayolunun 60. Km. Yeşilova ilçesi yakınlarında) Aslında Atlas (Aylık Gezi Turizm Dergisi, Hürriyet yayınlarından) dergisinin elimdeki 12 sayısından faydalanıp güzel mekanları belirtmiştim. Ama bu derginin tüm sayılarıyla, buna benzer dokümanlardan da faydalanılıp daha çarpıcı manzaralar tespit edilebilir.
İlk önce insanı anlatmak istedim. Mehmet’in psikolojisinde yolculuk bitinceye kadar devam eden değişim ve bunu etkileyen tarihsel ve sosyal değişim. Ama bunu asıl sağlayacak olan ayrıntılardır, diyaloglardır, bakışlardır. Bunu dışında tabii ve tarihi (bir çok ilginç teknik özelliklere sahip eserler) panoramasını vermek istedim. Böyle bir snopsisi yazma ihtiyacı bunlardan doğdu. (Devam edecek…)

………………………………………………….

(Bu sinopsis Esra filmin 1997 yılında düzenlediği sinema filmi sinopsis yarışmasında ikincilik ödülü almıştır.)

…………………………………………………………….

(Not:Hikaye o yıllarda daktilo ile zor şartlarda yazılmıştı. Yarışmanın jürisinde Osman SINAV,rahmetli Bülent ORAN, İhsan KABİL, Ömer Lütfi METE gibi isimler vardı. Sinopsis senaryo ile öykü karışımı bir tarzdır. İfade bozuklukları, yanlış yazımlara pek dikkat edilmeyen bir taslaktır. Filmin özü ve özetidir.)

 

GERÇEĞİN KALBİNE YOLCULUK 2

 

 

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.