FİTNE-MÜSLÜMANIN İMTİHANI FERD OLMAKTAN GEÇER

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla..

Acaba Müslüman kadar “hakikat işine gelen” insan var mıdır? Böyleyken neden Müslümanlar bu kadar ezberci, eleştirel akla uzak, gelenekçi, teslimiyetçi olur, gözükür hayret.    

Düşünelim, aslolan ahirettir diyen bir din. Şirki kabul etmeyen, Allah’ı mutlak kabul eden bir din. Başarıyı değil, Allah rızasını ölçü kabul eden bir din. Objektiflik için başka ne gerekiyor?

Lakin iş cemaat moduna geldiğinde çoğu zaman örtmek marifet olmakta bu sefer. Cemaatin ya da milliyetin küçük dar çıkarları bakarsın ki rahatlıkla insanları buna motive ediyor. Çünkü saymış olduğumuz özellikler kaybolmaya başlamakta bu modda ve bu bir şekilde herkesin işine gelmekte. Cemaat, mensuplarını cemaatçi olmaya zorlarken mensuplar da buna şapka çıkarmakta. Çünkü cemaat ister istemez dünya öncelikli bir gerçeklik üretmekte, çünkü kendisi öyledir. Ama hakikatin de alası modunda. Bu ise her tür aklı maaşçının işine gelmekte ve iş iyice buna dönmekte gitgide. Hani neredeyse “Müslümanın imtihanı ferd olmaktan geçer” desen yeri.

Aklı maaşçılığı, maslahatçılığı, bilinçaltını hiç hafife almayınız. Göreceksiniz ki, din iman dediğimiz işler bile adeta bundan ibaret çoğu zaman. Bir teoloğun bir sözü aklıma geldi şimdi, “Tanrı olmasaydı bile insanlar onu uydurmak zorunda kalırdı” demiş. Yani düzen, disiplin için şart bu. Ama eğer mesele düzen, disiplinse sadece orada Tevhid’ten bahsetmemiz zordur. Ve Tevhid’ten bahsedemezsek İslamdan da bahsetmemiz zordur, iyi biline. Dine gerçek olduğu için değil, işe yaradığı için inanmış oluruz çünkü o zaman. Ve işe yaradığı kadar tabii. Onun için aklı maaşı eleştirip duruyoruz, çünkü aklı maaşın baskın olduğu bir ortamda hakikatle menfaatın, dünyayla ahiretin adeta çorba edildiğini görürsünüz. Ve bunların ayrılması istenmez, ayrılması fitne olarak görülür, böyle olması fitne iken. Onun için meseleler bu kadar zor işte.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.