DÜNYA NEREYE GİDİYOR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Amerikanın petrol ve Yahudi aşkını bilmeyen yok, Rusyanın sıcak denizler, İsrail’in arzı mevud, Perslerin imparatorluk, Arapların “bidatsizlik”.. Türkiyenin de misakı millisi bu yolda ilerliyor. Ve hepsinin birleştiği yer de ortadoğu. Kürtler de çeşitli gazlar ve konjonktürle bir devlet aşkına sokulmuş durumda.

Bu sabiteler ise genellikle tarihten akıp gelen ve genellikle herşeyin buna göre okunduğu şeyler.

Musul’da olup bitenler işte bu saiklerle okunmalı öncelikle. Çünkü söylenenler ne olursa olsun atılan adımlar bu çerçevede. Mesela Türkiye dile getirirken hep Haleb’i dile getiriyor, insani ve İslami açıdan öncelik de orası olmalı, ama harekete geçerken Musul’u baz alıyor. Burada elbette başka sebepler de sözkonusu, lakin işin belirttiğimiz devletler-milletler çerçevesinde işlediği görülüyor. Bu tarz işleyişin ise şöyle bir problemi var, dünya çapında bir kamuoyu oluşturamazsınız bu çerçevede ve günümüz böyle bir boyut istiyor. Çünkü hem o derece gücünüz yok, hem rakiplerinizin böyle boyutlar oluşturacak imkanları var, hem öyle bir izlenim oluşturmuşlar. O yüzden tarihi davaları körükleyecek adımlar atmamalıdır.

Üstelik; İslamın bayraktarlığı da devletüstü/tarihüstü bir boyut istiyor. Ki buna ilahi murad da diyebiliriz rahatlıkla, çünkü Alemi İslam gayet dağınık ve mağdur.

Şu halde buna yönelik projeler geliştirilmelidir, yoksa işler tıkanacaktır. Sahada ise bu projelerin oluşturacağı meşruiyyetle adımlar atmalı. İşler ani gelişiyorsa da hedefin bu olduğu bilinciyle hareket edilmeli. Burada mesele şu; neredeyse hareketin, vakıanın bilinç oluşturması amaçlanıyor, halbuki bilinç hareketten önce ve öte olmalıdır. Ortada Kitab var. Olan biten, vakıa, sanki ilahi iradeyi gösteriyor (!) Vakıa devletler-milletler çerçevesinde olacak, sizi de oraya çekecek, ne bekleniyor ki?!.. Böyle olursa dön dolaş aklı maaşa çalışılır ve amaç da o olur. Henüz çok net böyle bir resim yoksa da Türkiye açısından, trend o yönde belirtmek lazım.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.