DİNİ ALANDAKİ SORUN VE ÇÖZÜM ÜZERİNE

Son zamanlarda herkes konuşmaya başladı ve bu bir yönden iyi oldu. Çünkü dini alandaki sorun ve çözümü belirginleşti. Mesela kimileri dedi ki, Kuran tarihseldir, o güne konuşmuştur, hatta denildi ki “Kuran, sadece mana olarak Allah’tan, lafız olarak Peygamberdendir” Beri yandan ise; Peygamberin her dediği vahiydir diyen ve olmadık zayıf uyduruk hadisleri bile “bakın nasıl da imanlıyım” modunda sıralayan ve tarihi realitelere sıra getirmeyen kişiler var.

Buradan şu anlaşılıyor ki, Kuran’ın levhi mahfuzdanlığıdır ana mesele günümüzde. Levhi Mahfuzdanlığı derken de “tarih de buna göre şekillenmiş olacak” “bugün için çıkış noktasını da Kuran gösterecek” vs. Sadece laf olarak “öyledir” değil yani. Ramazan’da olduğumuz için de -çünkü aslında o da buna dair bir şeydir (bknz)- ayrıca altını çizelim bu mevzunun. Yani, dini alanın büyük bir akliyyet kazanması gerekiyor ayetler muvacehesinde. Kainat sistemi niye beklenmedik şekildeydi, İslam toplumları hangi noktada geri kaldı, şimdi hangi noktada gelişmesi gerekiyor gibi mevzular doyurucu şekilde izah edilmeli çünkü. Bundan kaçıldığı ölçüde dini alanda bir ezbercilik, katılık, savrukluk, başkaları için  de borozanlık söz konusu oluyor. Dinin hakikati temsil ettiği açık olmalı hasıl. Bu anlamda bir tefsir hazırladık ve yayınladık. Görüş ve önerinizi bekleriz.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.