DEVRİMLER ÜZERİNE..

Tunus, Mısır ve Libya.. Yemen, Bahreyn.. Bir ölçüde bazı Afrika ve Balkan ülkeleri.. Yakında Azerbaycanda bile öfke günü düzenlenecek. Peki nedir bu olan biten.

Öncellikle halka ve hakka dayanmayan, milli-tarihi olmayan rejimler tabii. Yapmacık, konjüktürel, azınlık iktidarları vesaire. Bütün bu bölgeye ise kısaca eski Osmanlı coğrafyası denebilir çok rahat ve bu nokta çok mühim. Bu bölgelerde yeni düzeni anglosaksonlar kurdu. Ve en önemli öncelikleri “Osmanlının asla dirilmemesi” idi. Buna göre birilerini getirdiler, götürdüler. Haritalar çizdiler vesaire.. O düzen son ana kadar yaşatılmaya çalışıldı ve şimdi çöküyor. Elbette internet devrimleri, batının da işine gelen bir yönü var. Yeni bir dünya, yeni dünya düzeni falan ama aslolan budur.

Ve hiç gözden kaçırılmaması gereken şeylerden biri de bu anlamda bu cendereden önce Türkiye’nin çıkmaya başlamasıdır. Milli ve tarihi rolüne bürünmeye başlar gibi olmasıdır. Bakın sadece gibi.. Fişeklerden biri de budur kesinlikle. Burada Amerikanın özellikle Obama yönetimi ve imajı ile anglosakson çizgisini değiştirme emareleri göstermesi de çok mühimdir. Ve tabii devir değişmiştir, postmodernizm. Bu devirde kimseyi öyle ayakta uyutmanız mümkün değildir.

Peki şimdi ne olacaktır. Neler olacağını kestirmek mümkün değil tabii. Ama daha reel bir dünyaya gidileceği kesin.

hasanberk

1975 İstanbul doğumlu şair ve araştırmacı yazar.