DEİZM NEDEN ARTIYOR MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Deizm, Allah’a inanmak fakat vahye inanmamak demek. Yapılan araştırmalara göre memlekette deizm artıyormuş. Ve “neden artıyor?” deniliyor. Kimi diyor ki: işte geleneksel, ezberci İslamı dayattınız durdunuz; ondan.. Kimi diyor ki: tarihselciliği, modernizmi dayattınız durdunuz; ondan.. Kimi diyor ki: İslam alimleri tartıştı durdu; ondan.. Kimi diyor ki: hazcı kültür arttı; ondan..

Denilebilir ki; İslam alemi çok kötü, karanlık gösterildi; ondan.. Vahşi kapitalizm engellenemez görülüyor; ondan.. Sebep çok hasıl..

Bizim gördüğümüz ise sorun şu; Kitab’ın üstlüğü meselesi iyi işlenmedi de; ondan.. Çünkü deizm, vahyin inkarıdır, o zaman sorun da onunla ilgili olmalı. Vahyin Allah katındanlığı, üstlüğü, delilleri, iyi işlenmedi. Yakın bir zamanda kaleme aldığımız tefsirde bunu gayet işledik. bknz 

Fakat tefsirimize doğru düzgün bir cevap dahi alamadık; onca entellektüele, alime gönderdik, yayınlar yaptık.. Peki de’izm artmasın mı?.. Hiçbir zaman gerçek çözümlerle ilgili değil, öyle görünenler..

Bari bu tehlikenin belirmesi, kolaycı çözümlerle olmadığını düşündürür inşaAllah.

Antiparantez; bazıları “deizm artmıyor” da diyebilir. “Deizmin ne olduğunu kaç kişi biliyor ki” vs. “Bu mesele proje olarak başlatıldı” da denilebilir. Fakat şu konu açıktır; insanlar Kuran’a bağlı hissetmiyor ya da istediklerini kolaylıkla Kuran’a söyletiyor, işine geleni kabul ediyor, gelmeyeni etmiyor vs. Bu da bir tür deizmdir.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.