DEAŞ’IN MEŞRUİYYET KAYNAĞI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Örgütün adı çok çeşitli şekillerde söyleniyor Işid, deaş vs Tam adı şöyle:
الدولة الاسلامية في العراق والشام Devle İslamiyye fil Irak veş Şam.
Lakin enteresan olanı kısaca “devle” denilmesi, yani devlet.

Bu aslında hem bir kısaltma hem de işin aslını gösteren bir isim. Bu örgüt hep İslam üzerinden tartışılıyor, halbuki devlet üzerinden tartışılmalı. Çünkü İslamın tamamen gayrı meşru gördüğü bir işi “devlet çıkarı” diyerek yapabiliyor. Birilerinin niye işi bu noktaya yanaştırmadıkları da burada belli oluyor. Çünkü o zaman kendilerine de gelecek sıra..

Kuran’da şöyle ayetler vardır.

Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki peygamberlerimiz, onlara apaçık delillerle geldiler de gene onların çoğu, bundan sonra yeryüzünde hadlerini aştılar.[Maide 32]

Yanlışlık dışında bir mü’minin bir başka mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse bir mü’min köle azat etmesi ve öldürülen kişinin ailesinin bağışlaması durumu dışında onlara diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kişi mü’min olmakla birlikte size düşman bir kavimden ise o zaman sadece bir mü’min köle azad etmesi gerekir. Eğer sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavimdense öldürenin bir mü’min köle azad etmesi ve öldürülenin ailesine diyet ödemesi gerekir. Bunları bulamayan kimse, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için iki ay peşpeşe oruç tutmalıdır. Allah ilim sahibidir, hakimdir.

Kim bir mü’mini kasıtlı olarak öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve kendisi için büyük bir azap hazırlamıştır. [Nisa 92-93]

Ayetler gayet açık. İntihar eylemi denilen rastgele insan öldürülmesi işi de bu kapsamdadır. Yani din buna cevaz vermemekte, fakat “devlet”, çıkarı doğrultusunda hareket eder, ilahi nizamı ya tanımaz ya kitabına uydurur. Şu halde bu ışid denilen yapının “devlet” kapsamında düşünülmesi gerekir, çünkü bu mantıkla hareket etmektedir. Ki devletlerin çıkarı doğrultusunda nasıl şehir bombaladığı, kaç tane masum insanı öldürdüğü ortada. Bunlara dinen böyle yapamazsınız denilemiyor ya da bunun bir tesiri olması istenmiyor. Lakin cambazlar ışid üzerinden İslam’ı sorgulamaya kalkıp insan kararlarının önemine vurgu yapmaktadırlar. Güya insan haklarını bu korumaktadır. Hareket ederken ise ülke ya da grup çıkarıyla hareket etmektedirler, üstlerinde bir otorite istememektedirler.. “Evet, evet” deyip geçmelidir..

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.