CÖMERT KİTAP KUTLU SÖZ

Tüm sözleri bitiren söz
Kem özleri yetiren söz
Hanemize hoş gelmişsin
Hüzünleri götüren söz.

Tüm sözlerin sertâcısın
Fukaranın minhâcısın
Dertlilerin ilâcısın
Gülmezleri güldüren söz.

Gösterirsin hem doğruyu
Bildirirsin tüm eğriyi
Yerli yersiz her sanrıyı
Bir aslına vardıran söz.

Gelmiş geçmiş asırları
Firavun’u, Mısır’ları
Sultan olur Yusuf’ları
Yakûb’una bulduran söz.

Yaş-ı kuru ne var ise
Soran bulur arar ise
Kim ki aşktan yanar ise
Şefkatinden emdiren söz.

Sahibinden gelir bu ses
İsteyeni bulur bu ses
Emsalsizdir billur bu ses
Gayrısını susturan söz.

Her şeyinle harikasın
Gönül açan barikasın
Sülüs, kufi, ya rik’asın
Ustaları usturan söz.

Ramazanın hediyesi
Yaratan’ın âtîyesi
Kalan sözler bakiyesi
Tasdik mührü vurduran söz.

Kul kelamı şiir şarkı
Kesmiyor sînede çarkı
İyinin kötünün farkı
Belletirsin, sen Furkan söz

Çok cömertsin, Kerîm adın
Dâim dilde aziz yâdın
Sâillerin tüm murâdın
Sahibine verdiren söz.

Doyamadım methine ben
Kanamadım fethine ben
Vakıf olsam künhüne ben
Deryalara daldıran söz.

Açılırsın, açıcısın
Cerh edersin, biçicisin
Hüzme, hüzme saçıcısın
Nur’dan, Nur’dan, Nur’dan söz.

Kutlu kelam, kutlu yerden
Müjde dolu mutlu yerden
Tenbihat var odlu yerden
Hesap kitap sorduran söz.

Hizmetindir şeref bize
Bağrındadır istiaze
Sığınırız Emsalsiz’e
Gözü, gönlü dolduran söz.

Çakıl taşı çağlayanda
Çağıldarım ağlayanda
Yüreğimi dağlayanda
Ateşleri solduran söz.

Halis – muhlis bal kovanı
Cümle çiçek cem zamanı
İsteyene verir ânı
Sözlerden söz süzdüren söz.

Sökün eder gelir esma
Kabil değil dile susma
Boynumda bir altın tasma
Kulluğumu sürdüren söz.

İsmail Aydos
21.05.2020 – 28 Ramazan Perşembe
Ankara