YAHUDİLEŞME VE HRİSTİYANLAŞMA NEDİR MEVZUSU ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZÜN TEMEL SORUNUNA VE ÇÖZÜME DAİR BİR BAKIŞ

  Bilindiği gibi Yahudileşme ve Hristiyanlaşma konusunda açık, örtük uyarılar vardır dinde. Hatta Fatiha’daki “gazabına uğrayanların ve sapanların (yoluna) değil”

Devam