BÜYÜKLÜK TARİFİ

kimisi samurai der kimisi gladyatör
kimi arslanyürek kimi terminatör
kimi feylesoflar kimi şuara
kimi hokkabazlar kimi vüzera 
herkesin bir büyüklük tarifi var
halbuli o bir

nedir bu hali insin
resim arar ki ansın
cisim arar ki ansın
halbuki mana, görülmeyen başta
o vakit düşün
kim var şu alemde gelmiş geçmiş
şu alemi fesatta ki, 
hemi sözleri bilinsin
hemi zaferleri
hemi hasırda uyusun
hemi kullukta ileri
ne yalanı olsun
ne ziyanı
hemi arşa çıksın
hemi yerde yürüsün
kim var..

aramayın ey insanlar
böyle sadece biri
hemi ismiyle müsemma
hemi ikisiyle de
hemi bildirilmiş kırk defa
hemi böyle ve böyle

hemi getirdiği Kuran ortada
hemi öğrencileri ashabı kiram

kolaylık üstüne kolaylık sana

daha ne rehberi şimdi
ne övmesi ne şiiri
Muhammed Mustafadır adı
altına at imzayı, bas mührü

yoksa kırk telaşeyle sen
göremezsin kevseri
göremezsin serveri

.....

Muhammed çok övülen demektir. 
Ahmed ise çokça öven demektir.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.