BATI KİMİNLE SAVAŞIYOR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

On yıllardır, Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de, Gazze’de yüzbinlerce müslüman-sünni şehid edildiği halde daha hala batının kiminle savaştığını anlamamak durumu göze çarpıyor.

Acaba bunun nedeni nedir?

Herhalde öncelikli neden, bunun ElKaide’yle, teröristlerle, gericilikle, selefilikle, diktatörlükle savaş olduğu, aslında batının kendi ürettiği bir şeyle savaş olduğu gibi propagandalar. Peki neden Irak’a saldırıldı ve orası şiilerin hakimiyetine geçirildi? Neden Esad bunca ne yapılıp edilip ayakta tutuluyor? Neden şii katliamlarına tepkiler göstermelik? Neden Işid üzerinden ille de sünniler kötü gösterildi?

Daha da ileri gidelim, neden Alemi İslam içinde “dini bir misyonla” hareket edebilen devletler sadece İsrail ve İran? Yani sünni bir devlet yok, ille de karşıtları var (!) Ve her ne hikmetse tarih boyunca hristiyan batıyla mücadele eden de sünniler. Mesela şii İran varsa yoksa Osmanlıyla mücadele etmiştir. Sonuç olarak da ne parçalanmış ne bölünmüştür, şah devam edip gelmiştir. Sonunda da yerine ayetullah, yani daha bir misyoncu biri geçmiştir. Alemi İslam’da bunca çevrilen tezgahlar burayı nasıl bu kadar es geçmiştir?

Öte yandan, sünni dünyada selefilik, sufilik ve modernizm denilebilecek üç akımın öne çıktığı görülüyor ve bu akımların her şeyi “aman ötekinin işine gelmesin” gözüyle okuduğu. Artan şii hakimiyeti bu gözleri biraz düşündürmeli. Çünkü batının sünnilikle savaştığı açık.

İşin daha da derinine gelirsek; Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinde persler çok övülen bir millettir, İslam literatüründe ise sasaniler mecusi olarak yerilir. Onun için İslamı içine sindirememiş bir İran, Yahudiler için en olası partnerdir. Sünni literatürde ise İslam adeta bir antiYahudiliktir. Biz başka dünyalarda olsak da kimisi gayet temelli gidiyor hasıl.

bknz

https://www.periscope.tv/TercumanHakikat/1PlKQEwMvyyKE?t=4s

https://www.periscope.tv/TercumanHakikat/1DXxyVBnwpWKM?t=1s

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.