AYN CALUT’A GİDEN YOL

Memlüklerin başlangıcı. İzzettin Aybeg, Baybars, Seyfeddin Kutuz ve Moğollar Hülagü-Ketboğa hakkında kısa belgesel-film..

Not: Belgeselin anlaşılabilmesi için olayların akışının az çok bilinmesi gerekmektedir. Açıklayıcı olmaktan ziyade film mantığı öndedir.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.