ASABİYYET ÜZERİNE..

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Asabiyyet en tehlikeli bir durum, çünkü insana ilaç gibi gelen bir durum. Asabiyyeti kabaca kabilecilik olarak çevirsek de fırkacılık, grupçuluk, her türlü aşırı birliktelikler buna dahildir. Burada mesele asabiyyetin hakikatin üzerindeki belirleyiciliği ve birlikteliği sağlayan şeylerin putlaştırılmasıdır.

Öte yandan birliktelik de bir güvence, başkasına karşı beraberlik, imkan vs demek. Yani bir yerde ihtiyaç. Öyle ki din de zaten cemaate, birlikteliğe vurgu yapar. O zaman bir sorun gözükmüyor..

Fakat hakikatin en çok güme gittiği atmosfer bu aşırı birliktelik, ortak çıkar atmosferidir. İşte mesele burada.

Ayette şöyle buyurulur:

Ey adem oğulları, ben size and vermedim mi ki: Şeytana kulluk etmeyin, çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır;
Ve Bana kulluk edin, doğru yol budur.
Andolsun ki, o sizden pek çok nesilleri saptırmıştı. Hala da akıl edemiyor muydunuz?! [Yasin 60-62]

Şu halde; birlikteliği “ne kadar hakikat o kadar birliktelik” olarak tarif etmezsek, böyle güçlü bir damar olmazsa işlerin buna gideceği aşikardır. Çünkü götürmeyecek başka bir araç yok.

Ayette denilmiştir ki:

Sizden hayra çağıran, bildik/meşru şeyleri emreden, yadırganandan nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte onlar, Kurtuluşa Erenler’dir. [Ali İmran 104]

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.