ANTİİSLAMCILIĞIN İYİSİ OLMAZ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

İslam herhangi bir şey değildir, insanlığın kurtuluş reçetesidir. Bu yüzden antiİslamcılık da herhangi bir şey değil. Kesinlikle arkasında yoğun bir artniyet ya da kandırılmışlık aramalıdır. Mesele ise antiİslamcılığın adeta normalleşmesidir. Peki bu nasıl oldu?

Günümüzde belki de en çok yapılan şey antiİslamcılık, ama hiç adı bile yok, üstüne üstlük hep İslamcılık mevzu. Herhalde bunun birinci sebebi artniyetlilerse ikinci sebebi de Müslümanlar. O ise İslamı sadece kendi örfü adeti imiş gibi görme hastalığı başta. Onun evrenselliği iyi vurgulanmadığı için de en dandik şeyleri evrensellik ambalajı ile sunan batı daha normalmiş gibi gelmekte. Ve antiİslamcılığı da bu çerçevede derununa yerleşmiş bir şekilde yürütmekte. Görünürde ise herşey objektif standartlara bağlanmış bir şekilde güya gitmekte. Faizdir, mülkiyetçiliktir, materyalist antimülkiyetçiliktir, medyadır, eğitimdir, sanattır, herşey İslamı yok farzederek, ya da ona gidecek bir şekilde dizayn edildiği halde hesapta “objektif”

Peki “nasıl bu kadar yoğun bir artniyet olabilir” denilirse cevap şu olsa gerektir. İslam bindörtyüz yıldır var. Ve bindörtyüz yıldır İslamdan kaçan var demektir bu. Bu kaçış adamı ne eder?

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.